Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Doç. Dr. M. Hakan Yetimalar

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Eğitim

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,1975-1976

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, (Nakil dolayısıyla) 1976 - 1981

Uzmanlık

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisas Eğitimi, 1981 - 1986

Yabancı Dil

İngilizce, Almanca

Mesleki Deneyim

Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçentliği, 2021

Özel Sağlık Hastanesi, 2021- Halen

Özel Gözde Hastanesi, 2019-2021

İzmir Özel Can Hastanesi, 2019

Özel Medifema Hastanesi, 2016-2019

Jinekolojik Onkolojik Cerrahisi Uzmanlık Diploması (Yandal Uzmanı), 2007

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şef Muavini, 2000

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Baş Asistan, 1990 -1999

Karabük Devlet Hastanesi, 1988-1990

Üye Olduğu Kuruluşlar

İzmir Tabip Odası( Eski Yönetim Kurulu Üyesi)

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSOG)

Faaliyet Listesi

Kongre konuşmaları,oturum başkanlıkları,asistan eğitim ve tez yönetimleri ile uzman sınavları jüri üyelikleri belirtilmemiştir.

Cerrahi Deneyim: ( Protokol kayıtlı  resmi hastane vakaları – yaklaşık olarak)

*Vaginal Doğum (NspD ve müdahaleli vaginal doğumlar): 10000’den fazla

*Sectio Cesarea :3000 den fazla

*Salpingo-Ooferektomi ( E.U.Grosses ) : >150

*Total Abdominal Histerektomi + Bilateral Salpingoooferektomi : >2500

*Myomektomi:>400

*Laparaskopik Assiste Vaginal Histerektomi  : 55

*Laparoskopik Over Kisti ve E.U.Grosses  Cerrahisi  ve Adezyolizis >700

*Simple Vulvektomi  : 17

*Adeziolizis  : >50

*Vaginal Histerektomi + Colporrafi anterior-posterior : >450

*Marshall – Marchetti Krantz  :59

*Appendektomi :>400

*İrving Usulü Tüp Ligasyonu  :>400

*Abdominal Kuldoplasti> 650

*Konizasyon : >300

*Bilateral Hipogastrik Arter Ligasyonu : >200

*Segmental Barsak Rezeksiyonu  : > 60(Genel Cerrahi ile birlikte)

*Porro Operasyonu : 5

*Burch Operasyonu : >300

*Ventrfiksasyon  :5

*Laparaskopik Tubal Ligasyon : 60 (gebelikten korunma amacıyla )

* Laparoskopik Salpenjektomi :>80 ( gebelikten korunma yanı sıra over kanseri önlenmesi)

*Diagnostik Laparoskopi  :>400

*Mc Donalds Usulü Serklaj : >40

*Tubal Reverse Operasyonu :11

*Subtotal Histerektomi  :1

*Pelvik Abse Drenajı  : >50

*Mc İndoe Operasyonu:14

*Kitle Ekstirpasyonu  : >500 (Pelvik Kitle – benign)

*Overe Wedge Rezeksiyonu :>250

*Moscowich Operasyonu  :>300( barsak fıtığı için )

*Histeroskopi:38

Onkoloji Vakaları:

*Total Abdominal veya Radikal Histerektomi + Pelvik Lenfadenektomi ( Endometrium Ca ) : >1400

*Total Abdominal  Histerektomi + Pelvik  Paraaortik  Lenfadenektomi + Omentektomi + Appendektomi (Over Ca.):>650

*Wertheim Operasyonu ( =Radikal Histerektomi)  ( Cervix Ca.) :>150

* Laparatomi + Abdominal Histerektomi + Kitle Ekstirpasyonu ( Pelvik Kitle benign) : >100

* Debulking ( Nüks Over Ca ) :>180

* Retroperitoneal Kitle Ekstirpasyonu ( Retroperitoneal Kitle ): >50

*Radikal Vulvektomi + İnguino-femoral  Lenfadenektomi  ( Vulva Ca.)  :>50

*Second Look Laparatomi  :23

*Lenfadenektomi   (Over Ca.’da Upstaging ):>55

Total Ekzanterasyon : 5

HİPEC ( karın içi ısıtılmış kemoterapi ) :7

Yayınlar

1.‘TERMDEKİ GEBE UTERUSUN MYOMETRİUMUNUN İNNERVASYONUNUN ELEKTRON MİKROSKOPLA İNCELENMESİ’

A.ÖNVURAL, Y.ERHAN,N.DEMİR,S.TOLGAY,H.KILINÇ,H.YETİMALAR

İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, Cilt 13 , Sayı 3 ,1985

2“HEMOFİLUS VAGİNALİS’İN SAĞITIMINDA ORNİDAZOLÜN YERİ “

S.TOLGAY,A.ÖNVURAL , O.ERTEN , B.ACAR , H.YETİMALAR

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

3. “ İNSAN TERM PLASENTASINDA GÖRÜLEN SİNSİSYAL DÜĞÜMLERİN ULTRASTRÜKTÜREL ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ “

A.ÖNVURAL , Y.ERHAN , S.TOLGAY , H.YETİMALAR , N.DEMİR , O.KARABACAK

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

4“PORTİO UTERİNİN KONİZASYONU”

A.ÖNVURAL, S.TOLGAY, O.KARABACAK, H.YETİMALAR, K.DEMİRİZ

İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, Cilt 14, Sayı 2, 1986

5“AKUT HECMELER GÖSTEREN BİR KRONİK TOKSOPLAZMOZİS VAKASI”

B.ACAR, H.BAHAR, H.YETİMALAR.

İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası, Cilt 14, Sayı 1, 1986

6“BAZI JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR İLE MEMENİN FİBROKİSTİK

HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI”

B.ACAR, Ö.HARMANCIOĞLU, T.CANDA, H.YETİMALAR, M.GÖKŞENLİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 1986

7. “VAGİNAL AKINTILARDA MYCOPLASMA HOMİNİS VE UREAPLASMA

UREALYTİCUM ENFEKSİYONLARININ ROLÜ, İNSİDENSİ VE TEDAVİSİ”

A.ÖNVURAL, H.YETİMALAR, C.ELBURUS

İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 1987

8. “DAS  ZÜCHTEN  VON  PLAZENTAREM  GEWEBE  MIT  DER

MODİFIZIERTEN  TUBEN-ROLLER-METHODE  IN  VITRO”

S.TOLGAY, A.ÖNVURAL, M.GÜNDÜZ, H.YETİMALAR

Zentralblatt für Gynaekologie, 109, 1987, Almanya

9. “ROLL-OVER TESTİNİN EPH GESTOZUNUN ERKEN TANISINDA YERİ”

A.ÖNVURAL, O.ERTEN, N.N.GÜNTAY, H.YETİMALAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 1987

10.“SURGİCAL TREATMENT OF AN EXTENSİVE LESION OF LYMPHANGİOMA CİRCUMSCRİPTUM OF THE VULVA “

B.ACAR,T.CANDA,H.YETİMALAR,M.CELİLOĞLU

Hacettepe Medical Journal , Volume 21, No.2 , pp.129 – 134 , April 1988

11. “ÜROGENİTAL ENFEKSİYONLU 125 KADIN OLGUDA MYCOPLASMA

HOMİNİS  VE  UREAPLASMA UREALYTİCUM  PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI”

E.ŞAŞMAZ, H.YETİMALAR, M.OKUYAN

İnfeksiyon Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 1989

12.  “INFECTIONS  A  MYCOPLASMES  HOMINIS  ET UREAPLASMA

UREALYTICUM DANS  LES ECOULEMENTS VAGINAUX”

A.ÖNVURAL, M.COGNAT, N.DEMİR,H.YETİMALAR

Revue francais Gynecologie et Obstetrique  Cilt 86, Sayı 1, 1991, Fransa

13. “VAJİNAL  KANDİDİAZİS TEDAVİSİNDE  TEK  DOZ  ORAL FLUCONAZOL’ UN ETKİNLİK VE TEDAVİSİ”

H.AKAN, A.KÖKSAL, A.KEKLİK, H.YETİMALAR

Kadın –Doğum Dergisi, Cilt 10, Sayı, 1, 1994

14. “SEZARYAN AMELİYATINDA PERİTONLARIN AÇIK BIRAKILMASININ KLİNİĞE ETKİSİ”

H.YETİMALAR, A.KÖKSAL, H.AKAN, A.KEKLİK, G.ÖZERLER, L.ÖNEN, H.İVİT

Kadın-Doğum Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 1994,16-18

15. “TRANSVAGİNAL ULTRASONOGRAFİ İLE OVER TÜMÖRLERİNİN MALİGN-BENİGN AYRIMININ YAPILMASI”

H.İVİT, A.KÖKSAL, H.YETİMALAR, H.AKAN, A.KEKLİK, A.ULUBAŞ

Kadın-Doğum Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, 1994

16. “ENDOMETRİAL  LEZYONLARIN TANISINDA TRANSVAGİNAL ULTRASONOGRAFİNİN YERİ”

H.YETİMALAR, A.KÖKSAL, H.İVİT, H.AKAN, A.KEKLİK, G.ÖZERLER, A.YILDIZ

Kadın-Doğum Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Mayıs 1995

17. “GEBELİĞİN İNTRAHEPATİK KOLESTAZI”

A.KEKLİK, A.KÖKSAL, H.AKAN, H.YETİMALAR, G.ÖZERLER, A.YILDIZ

T  Klin Jinekoloji Obstetri, 5,45-47,1995

18. “GESTASYONEL YAŞIN ULTRASONOGRAFİK TAYİNİNDE FETAL SAKRAL UZUNLUK”

H.YETİMALAR,A.KÖKSAL,M.MUHLİS ULUSAN,A.YILDIZ,H.İVİT

Kadın – Doğum Dergisi,Kasım 1996 :127-130

19. “PERİMENOPOZDA PROGESTERON CHALLENGE TESTİNİN ENDOMETRİAL PATOLOJİLERİ SAPTAMADAKİ DEĞERİ”

H.YETİMALAR, A.KÖKSAL,R.DOĞAN

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 1997/3 ;41-44

20. “PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE ANTİBİYOTİK, KORTİKOSTEROİD VE TOKOLİZİN GEBELİK SÜRESİNE ETKİLERİ”

H.YETİMALAR, K.ÇUKUROVA,A.KÖKSAL,M.T.ZUNGUR,A.YILDIZ,A.KEKLİK

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital ) 4(2):39-43,1998

21. “ KOMPLİKE ERKEN GEBELİKLERİN TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ “

A.YILDIZ,A.KÖKSAL,G.ÖZERLER,H.YETİMALAR,K.ÇUKUROVA,A.KEKLİK,H.İVİT

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital ) 4 (3):97-102, 1998

22. “TRANSVAGİNAL ULTRASONOGRAFİ İLE  ADNEKS KİTLELERİNİN  BENİGN-MALİGN AYIRIMININ YAPILMASI”

H.YETİMALAR,A.KÖKSAL,H.UĞUR,Ü.ZETEROĞLU

Türkiye Klinikleri,Jinekoloji-Obstetrik Dergisi,11:174-179,2001

23. “GEBELERDE FETAL AKUSTİK STİMULASYON DEĞERİNİN BİYOFİZİKAL PROFİL İLE KARŞILAŞTIRILMASI”

H.YETİMALAR,ATİLLA KÖKSAL,ÖZDEN ÖZDEMİR,HAKAN ÇÖKMEZ

Türkiye Klinikleri,Jinekoloji-Obstetrik Dergisi,11:198-203,2001

24. “FETAL İYİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE  FETAL AKUSTİK STİMULASYONUN KULLANILMASI “

H.YETİMALAR,ATİLLA KÖKSAL,FERİT TUNA,HAKAN ÇÖKMEZ

Türkiye Klinikleri,Jinekoloji-Obstetrik Dergisi,12:431-437,2002

25. “ POSTMENOPOZAL KANAMALI OLGULARIN ENDOBRUSH ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ “

H.İVİT , A.KÖKSAL , K.ÇUKUROVA , A.KEKLİK , A.YILDIZ , H.YETİMALAR , L.SAPMAZ

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi ( Medical Journal of İzmir Hospital ) 10 ( 1 ) ; 15 – 19 ,2004

26. “ ENDOMETRİUM KANSERLİ HASTALARDA PREOPERATİF SERUM CA-125 DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE LENFADENEKTOMİ GEREKLİLİĞİNİ BELİRLEMEDEKİ ROLÜ “

A.YILDIZ , A. KÖKSAL , A.KEKLİK , K.ÇUKUROVA , H.YETİMALAR,H.İVİT

J.Turkısh – German Gynecol Assoc,Vol. 7 ( 4 ) ; 2006

27. “EVALUATİON OF STEPLY LYMPH NODE METASTASİS İN CERVİCAL CANCER PATİENTS AT STAGE IA,IB,IIA”

H. YETİMALAR,U.ZETEROĞLU,A.KÖKSAL,F.SOYLU,S.ZETEROĞLU

GYNECOLOGY AND OBSTETRİCS GO-056,2006

28. “SEZARYEN SKAR ENDOMETRİOZİSİNDE REKÜRRENS:OLGU SUNUMU”

H.YETİMALAR,A. KÖKSAL,K.ÇUKUROVA,H.İVİT,A.KEKLİK,M.SEĞMEN

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ 2007,45 (4 );173 – 175

29. “ OVER KANSERLERİNİN EPİDEMİYOLOJİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ “

M.Hakan YETİMALAR , Atilla A. KÖKSAL , Murat ÇİFTÇİ , Külal ÇUKUROVA , Murat İnceoğlu , Adnan KEKLİK

Türk Jinekoloji Onkoloji Dergisi , Eylül 2007 , Cilt 10 , Sayı 3 , Sayfa 72 – 82

30. “REED SENDROMU “REED’S SYNDROME: CASE REPORT

K. E. BOZDAG, O. AYDIN,  H.YETİMALAR, Ç.AYDIN

Turkiye Klinikleri J Dermatol 2007, 17:60-62

31. “ JİNEKOLOJİK KANSERLERDE “ KÖTÜ KLİNİK UYGULAMALAR “”

H. YETİMALAR , A. A. KÖKSAL

Türk Jinekoloji Onkoloji Dergisi , Aralık 2007 , Cilt 10 , Sayı 4 , Sayfa 106 – 111

32. “ ERKEN GEBELİKTE VAJİNAL İNFEKSİYONLARIN SIKLIĞI “

H.İVİT , A.KÖKSAL , K.ÇUKUROVA , H.YETİMALAR , A.KEKLİK , A.YILDIZ , M:İNCEOĞLU

Tepecik Eğitim  Hastanesi  Dergisi ,18 ( 3 ) : 109 – 11 , 2008

33. “  GEBELERDE ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ İLE DİABETES MELLİTUS PREVALANSININ SAPTANMASI VE HAZIRLAYICI ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  “

A.KEKLİK . A.KÖKSAL , B.KASAP , S. GÜNAY , T. MUTLU , A. YILDIZ , H. İVİT , K. ÇUKUROVA , H. YETİMALAR

Tepecik Eğitim  Hastanesi  Dergisi ,18 ( 3 ) : 119 – 23 , 2008

34. “ YİNELEYEN MOL HİDATİFORM : 3 KEZ MOLAR GEBELİĞİ OLAN BİR OLGU “

H.YETİMALAR , A.KÖKSAL , K. ÇUKUROVA , B.KASAP , A.KEKLİK , H.İVİT

Tepecik Eğitim  Hastanesi  Dergisi ,18 ( 3 ) : 150  – 2 , 2008

35.“ İKİZ GEBELİĞİ , BİR İKİZİN  KAYBI , SERVİKAL YETMEZLİK VE ACİL SERKLAJ : OLGU SUNUMU “

K. ÇUKUROVA , A. KÖKSAL . H. YETİMALAR , H. İVİT , A. KEKLİK , A. YILDIZ , E.S. KONYALIOĞLU

Tepecik Eğitim  Hastanesi  Dergisi ,18 ( 3 ) : 153  – 5 , 2008

36.  “DORUK KEMİK KÜTLESİ VE DOĞUM KONTROL HAPLARI”

A.YILDIZ,A.KÖKSAL,Ç.YILDIZ,H.İVİT,A.KEKLİK,K.ÇUKUROVA,H.YETİMALAR

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 46 ( 2 ) ; 57-60,Haziran 2008

37.  “KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VE LEVONORGESTREL İÇEREN RAHİMİÇİ ARAÇ: 2 OLGU SUNUMU”

A.YILDIZ,  A.KÖKSAL,B.HARMANDAR, K.ÇUKUROVA,  A.KEKLİK, H.YETİMALAR

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ,Cilt 46,Sayı 4,189-191,Aralık 2008

38. “CURRENT APPROACH OF HEALTH EMPLOYEES IN  TURKEY TO PAP SMEAR TEST “

H. YETİMALAR,A.KÖKSAL,B.KASAP,A.UYSAL,K.ÇUKUROVA

J Turkish-German Gynecol Assoc, 10:68 – 70 ;2009

39. “ EVALUATİON OF MAMMOGRAPHY AND RİSK OF DEVELOPİNG BREAST CANCER IN  PATIENTS WITH OVARIAN AND ENDOMETRIAL CANCER “

H. YETİMALAR , Atilla KÖKSAL , Neriman ÇELİK , Külal ÇUKUROVA , Aslan YILDIRIM

Akusheristvo I Ginecologıa ,5, 2009 , Vol 48 , Sayfa 23 – 30

40. “ PREMALİGN VE MALİGN SERVİKAL LEZYONLU HASTALARDA HPV ENFEKSİYONU “

H.YETİMALAR , A.A KÖKSAL , M. İNCEOĞLU , B.KASAP

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi ( TJOD Derg ) , 2009;Cilt 6,Sayı 4 Sayfa : 273-8

41. GEBELİK VE DEV MYOM “

H.YETİMALAR , A.A. KÖKSAL , K. ÇUKUROVA ,H. İVİT,A. KEKLİK, A.YILDIZ,M, SEĞMEN,T.ERASLAN

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ 2009 ; 47 ( 3 ) 111 - 113

42. “MAJOR ABDOMİNAL JİNEKOLOJİK CERRAHİ SONRASI ERKEN ORAL BESLENMENİN ETKİLERİ “

H.YETİMALAR , A.A. KÖKSAL ,V.AKSAKALLI, B. KASAP , K. ÇUKUROVA

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi ( TJOD Derg ) , 2010 ; Cilt 7 Sayı 1 Sayfa 34-8

43. “COMPARISON OF BURCH COLPOSUSPENSION AND COLPORRAPHY ANTERIOR-KELLY PLICATION OPERATIONS FOR EFFECTIVENESS AND INFLUENCE ON LIFE QUALITY “

HAKAN YETİMALAR , TÜRKAN ERASLAN ,BURCU KASAP ,AŞKIN YILDIZ KÜLAL ÇUKUROVA,ADNAN KEKLIK,HÜLYA YILDIRIM ,ASLAN YILDIRIM,

 Akush Ginekol ( Sofia ) 2011 ; 50 ( 2 ) : 42 - 8

44. “URINARY ASCITES FOLLOWING TOTAL ABDOMINAL HYSTERECTOMY”

HAKAN YETİMALAR , BURCU KASAP ,AŞKIN YILDIZ, KÜLAL ÇUKUROVA iASLAN YILDIRIM,HÜLYA YILDIRIM

Akush Ginekol ( Sofia ) 2011 ; 50 ( 3 ) : 58-9

45. “ PREVALENCE AND RISK FACTORS FOR HUMAN PAPILLOMAVIRUS DNA IN CERVICAL CYTOLOGY “

BURCU KASAP , HAKAN YETİMALAR , ADNAN KEKLIK , AŞKIN YILDIZ , KÜLAL ÇUKUROVA , FERİT SOYLU

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011 Nov ; 159 ( 1 ) : 168 – 71 . (Epub 2011 Jul 18.)

46. “PREOPERATIVE SERUM CA 125 LEVEL IN THE PREDICTION OF THE STAGE OF DISEASE IN ENDOMETRIAL CARCINOMA “

AŞKIN YILDIZ , HAKAN YETİMALAR , BURCU KASAP , ÇETIN AYDIN , SÜMEYRA  TATAR , FERIT SOYLU , FATMA ŞEBNEM YILDIZ

EUROPEAN JOURNAL of OBSTETRICS & GYNECELOGY and REPRODUCTIVE BIOLOGY , 2012 ,Article in press

47. “ MATERNAL VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN TRAVAY SÜRESİ , DOĞUM ŞEKLİ , BEBEK DOĞUM AĞIRLIĞI , BEBEK APGAR SKORU VE ÖZEL POSTPARTUM KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ “

YURDAER BAYDAR , ASLI BAYINDIR , BURCU HARMANDAR KASAP , DERYA KILIÇ SAKARYA , HAYRİ AKSÜT , HAKAN YETİMALAR , İNCİM BEZİRCİOĞLU

TEPECİK EĞİT HAST DERG 2012 ; 22 ( 1 ) : 5 – 10

48.  “ EFFICACY OF ELECTROSURGICAL BIPOLAR VESSEL SEALING FOR ABDOMINAL HYSTERECTOMY WITH UTERINE MYOMAS MORE THAN 14 WEEKS IN SIZE : A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

ÇETIN AYDIN , AŞKIN YILDIZ , BURCU KASAP , HAKAN YETİMALAR , İSMAİL KÜÇÜK , FERİT SOYLU

GYNECOL. OBSTET.  INVEST. , DOI 10.1159 / 000336400 ,  2012

49.“ HYDATIDIFORM MOLE IN TURKEY   RESULTS FROM SIX CENTERS  “

TUFAN ÖGE , S.SINAN ÖZALP , TAYFUN GÜNGÖR , YUSUF YILDIRIM , MUZAFFER SANCI , AŞKIN DOĞAN , I.EGEMEN ERTAŞ , HAKAN YETIMALAR , SAFFET DILEK , ÇETIN ÇELIK

THE JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE ,Volume 57 , Number 5 – 6 / May – June 2012

50. “MICRO-METASTASES INTO THE UTERINE LEIOMYOMA FROM  INVASIVE DUCTAL BREAST CANCER UNDER ADJUVANT TAMOXIFEN THERAPY: CASE REPORT “

A.DİRİCAN, Y.KÜÇÜKZEYBEK, İ.SOMALİ, Ç.ERTEN, L.DEMİR, A.CAN, İ.V.BAYOĞLU, S.C.YİĞİT, F.C.ÜNAY, M.H.YETİMALAR, M.O.TARHAN

EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY

51. “ TUMOR-LIKE CYSTIC ENDOSALPINGIOSIS IN THE MYOMETRIUM : A CASE REPORT AND A REVIEW OF THE LITERATURE “

MYOMETRİUMDA TÜMÖR BENZERİ KİSTİK ENDOSALPİNGİOZİS: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ “

SEYRAN YİĞİT, YELDA DERE, HAKAN YETİMALAR, DEMET ETİT

TURK Patoloji Derg 2013,29:3

52. “ SERVİKAL SİTOLOJİK ANORMALLİKLERİN PREVALANS VE DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ “

THE EVALUATION OF THE PREVALANCE AND DISTRIBUTION  OF THE CERVICAL CYTOLOGICAL ABNORMALITIES

İNCİM BEZİRCİOĞLU,SEYRAN YİĞİT,M.HAKAN YETİMALAR,DERYA KILIÇ SAKARYA,İREM PAKER,AŞKIN YILDIZ,A.AKIN SİVASLIOĞLU

EGE KLİNİKLERİ TIP DERGİSİ Cilt:15,Sayı:2,Ağustos 2013

Medical Journal of Aegean Clinics Vol:51,No:2,August 2013

53. “ GENİTAL LENFOMALAR : OLGU SERİSİ “

LYMPHOMA OF THE GENITAL TRACT: CASE SERIES

İNCİM BEZİRCİOĞLU, M.HAKAN YETİMALAR,ZEYNEP ATGÜDEN,AŞKIN YILDIZ,BAHRİYE PAYZIN,DERYA KILIÇ SAKARYA

 EGE KLİNİKLERİ TIP DERGİSİ Cilt:15,Sayı:2,Ağustos 2013

Medical Journal of Aegean Clinics Vol:51,No:2,August 2013

54. Effect of surgical staging on 539 patients with borderline ovarian tumors: A Turkish Gynecologic Oncology Group study “

Tevfik Guvenal , Polat Dursun , Pinar S. Hasdemir , Merih Hanhan , Suleyman Guven , Hakan Yetimalar , Behice P. Goksedef , Derya K. Sakarya , Arzu Doruk , Mustafa C. Terek , Bahadir Saatli , Kadir Guzin, Aydin Corakci , EmekDeger ,Husnu Celik , Ahmet Cetin , Aydin Ozsaran , AyşeOzbakkaloglu , AliKolusari ,Cetin Celik , Refik Keles , Fulya G. Sagir , Saffet Dilek , Turhan Uslu , Yilmaz Dikmen ,Ozden Altundag , Ali Ayhan

Gynecologic Oncology ,Vol 131 (3),2013,546 -550

55. Multicenter analysis of gestational trophoblastic neoplasia in Turkey”

Ozalp SS, Telli E, Oge T, Tulunay G, Boran N, Turan T, Yenen M, Kurdoglu Z, Ozler A, Yuce K, Ulker V, Arvas M, Demirkiran F, Bese T, Tokgozoglu N, Onan A, Sanci M, Gokcu M, Tosun G, Dikmen Y, Ozsaran A, Terek MC, Akman L, Yetimalar H, Kilic DS, Gungor T, Ozgu E, Yildiz Y, Kokcu A, Kefeli M, Kuruoglu S, Yuksel H, Guvenal T, Hasdemir PS, Ozcelik B, Serin S, Dolanbay M, Arioz DT, Tuncer N, Bozkaya H, Guven S, Kulaksiz D, Varol F, Yanik A, Ogurlu G, Simsek T, Toptas T, Dogan S, Camuzoglu H, Api M, Guzin K, Caliskan E, Doger E, Cakmak B, Ilhan TT

Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP (ASIAN PAC J CANCER P)

Publisher: Asian Pacific Organization for Cancer Prevention; International Association of Cancer Registries

ISSN: 1513-7368

  • 1.27

Impact factor

  • 1.33

5-year impact

  • 2.90

Cited half-life

  • 0.24

Immediacy index

  • 0.00

Eigenfactor

  • 0.19

Article influence

Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP (Impact Factor: 1.27). 05/2014; 15(8):3625-3628.

56. İNVAZİV DUKTAL MEME KANSERİNDE GEÇ GENİTAL NÜKS: OLGU     SUNUMU

Mehmet Hakan Yetimalar , İncim Bezircioğlu , Derya Kılıç Sakarya , Aylin Orgen Çallı

TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ 2014-4, Sayfa 144-147

57. “ Over Kanseri Gelişiminde Guncel Teoriler”

Mehmet Hakan YETİMALAR, Derya KILIÇ SAKARYA

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2015;8(1):152-62

58. Coexisting triple malignancy of the female genital tract with the same histopathology: an unusual case and review of the literature”

Derya Kilic Sakarya1, Mehmet Hakan Yetimalar, Mustafa Demir, Askin Yildiz, Seyran Yigit4, Irfan Ocal

J Cases Obstet Gynecol, 2015;2(1):10-14

59. “A Huge Vaginal Prolapsed Pedunculated Uterine Leiomyoma: A Case Report”      

Incim Bezircioglu,  Derya Kilic Sakarya,  Mehmet HakanYetimalar, Emine Kayhan,  Askin Yildiz,  Emre Baser, Burcu Kasap

J Clin Stud Med Case Rep 2015, 2:1

60. “Over Kanseri Gelişiminde Guncel Teoriler”

Mehmet Hakan YETİMALAR, Derya KILIÇ SAKARYA

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2015;8(1)

Kitap Bölümleri:

Jinekolojik onkolojide kemoterapinin genel prensipleri ve HİPEC

Jinekolojik Onkoloji El Kitabı

Modern Tıp Kitabevi - 2015

KONGRE TEBLİĞLERİ

1.-  “HEMOFİLUS VAJİNALİS’ İN SAĞITIMINDA ORNİDAZOLÜN YERİ”

S.TOLGAY, A.ÖNVURAL, O.ERTEN, B.ACAR, H.YETİMALAR.

III.Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, 1986

2.- “İNSAN TERM PLASENTASINDA GÖRÜLEN SİNSİSYAL DÜĞÜMLERİN 

ULTRASTRÜKTÜREL DEĞERLENDİRİLMESİ”

A.ÖNVURAL, Y.ERHAN, S.TOLGAY, H.YETİMALAR, N.DEMİR, O.KARABACAK

III. Jineko-patoloji Kongresi, İstanbul, 1986

3.- “TUBAL  PASAJIN TRANSVAGİNAL  SONOSALPİNGOGRAFİ  VE

HİSTEROSALPİNGOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ”

A.KÖKSAL, H.YETİMALAR, L.ÖNEN

Uluslar arası Reprodüktif Endokrinolojide Yenilikler Kongresi, Kemer-Antalya,

9-12 Ekim 1994

 

4.-“ENDOMETRİAL LEZYONLARIN TANISINDA TRANSVAGİNAL

ULTRASONOGRAFİNİN YERİ”

H.YETİMALAR, A.KÖKSAL, H.İVİT, H.AKAN, A.KEKLİK, G.ÖZERLER, A.YILDIZ

1.Uluslararası  Jinekoloji  ve Obstetrik Kongresi, Belek-Antalya, 2-6 Haziran, 1995

5.-  “SPONTAN  TEKİL  GEBELİKTE  ORTA  DERECEDE  OVARİAN

HİPERSTİMULASYON”

E.KINDIROĞLU, Ö.ÖZDEMİR, A.KÖKSAL, H.YETİMALAR

Uluslararası  Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek-Antalya, 2-6 Haziran 1995

 

6.-  “ RÜPTÜRE OLMAMIŞ TUBAL GEBELİKLERİN İNTRATUBAL METHOTREXATE ENJEKSİYONU İLE TEDAVİSİ”

R.DOĞAN,M.GÜVEN,A.KÖKSAL,H.YETİMALAR

1. Uluslararası  Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek-Antalya, 2-6 Haziran 1995

7.- “İNTRAPARTUM AMNİOTİK SIVI İNDEKSİ İLE FETAL DİSTRESS ARASINDAKİ İLİŞKİ”

A.KÖKSAL,A.SÖZERMAN, H.YETİMALAR,Y.İŞLEĞEN

1. Uluslararası  Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Belek-Antalya, 2-6 Haziran 1995

8.-“GEBELİK YAŞININ BELİRLENMESİNDE FETAL SAKRAL UZUNLUK”

H.YETİMALAR, A.KÖKSAL,M.ULUSAN,H.İVİT

TJD, 1. Uluslararası  Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2-6 Haziran 1996

Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler Dergisi,Cilt 6,Sayı 1-2 1996

9.- “TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ VE BİLATERAL SALPİNGO- OOFEREKTOMİ AMELİYATLARINDA PERİTONLARIN AÇIK BIRAKILMASININ KLİNİĞE ETKİSİ - PROSPEKTİF KONTROLLU BİR ÇALIŞMA”

H.YETİMALAR, A.KÖKSAL,A.YILDIZ,G.ÖZERLER,A.KEKLİK,H.İVİT,M.YILDIRIM

TJD, 1. Uluslararası  Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2-6 Haziran 1996

Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler Dergisi,Cilt 6,Sayı 1-2 1996

10.- “ERKEN DOĞUM TEHDİDİ VE ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE CRP TAYİNİNİN DEĞERİ”

H.YETİMALAR, A.KÖKSAL,Ö.ONUREL,A.ULUBAŞ

TJD, 1. Uluslararası  Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2-6 Haziran 1996

Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler Dergisi,Cilt 6,Sayı 1-2 1996

11.- “PREEKLAMPSİLİ GEBELERDE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞI İNSİDANSI”

H.YETİMALAR, A.KÖKSAL,Ş.YÜCEL,F.TUNA, A.ULUBAŞ

TJD, 1. Uluslararası  Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2-6 Haziran 1996

Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler Dergisi,Cilt 6,Sayı 1-2 1996

12.- “PERİMENOPOZDA PROGESTERON CHALLENGE TESTİNİN ENDOMETRİAL PATOLOJİLERİ SAPTAMADAKİ DEĞERİ”

H.YETİMALAR, A.KÖKSAL,R.DOĞAN

TJD, 1. Uluslararası  Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2-6 Haziran 1996

Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler Dergisi,Cilt 6,Sayı 1-2 1996

13.- “PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE ANTİBİYOTİK, KORTİKOSTEROİD VE TOKOLİZİN GEBELİK SÜRESİNE ETKİLERİ”

H.YETİMALAR, K.ÇUKUROVA,A.KÖKSAL,M.T.ZUNGUR,A.YILDIZ,A.KEKLİK

TJD, 1. Uluslararası  Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, 2-6 Haziran 1996

Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler Dergisi,Cilt 6,Sayı 1-2 1996

14.- “PERİ VE POSTMENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARDA ÖSTRADİOL VALERAT  VE MEDROKSİPROGESTERON ASETAT İÇEREN İKİ AYRI İLAÇ TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”

H.YETİMALAR,A.KÖKSAL,Ş.ZEYTÜNLÜ,Ü.ZETEROĞLU

Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4.Kongresi,Antalya,30 Mayıs – 3 Haziran 2001

15.- “JİNEKOLOJİK AMELİYATLARDA PROFİLAKTİK APPENDEKTOMİNİN DEĞERİ”

H.YETİMALAR,A.KÖKSAL,H.İVİT,Ü.ZETEROĞLU,G.ÖNAL

Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4.Kongresi,Antalya,30 Mayıs – 3 Haziran 2001

16.- “ERKEN DOĞUM TEHTİDİNDE NİFEDİPİN VE RİTODRİN TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”

H.İVİT,A.KÖKSAL,K.ÇUKUROVA,H.YETİMALAR

Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4.Kongresi,Antalya,30 Mayıs – 3 Haziran 2001

17.- “PREMENSTRÜEL GERİLİM SENDROMUNDA ESTROJEN VE PROGESTERON DÜZEYLERİ”

H.İVİT,A.KÖKSAL,A.YILDIZ,A.KEKLİK,K.ÇUKUROVA,H.YETİMALAR

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği,4.UIusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,20 – 25 Nisan  2004

18.- “KLİNİĞİMİZDEKİ SON BEŞ YILDAKİ EKTOPİK GEBELİK OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”

H.İVİT,A.KÖKSAL, K.ÇUKUROVA ,A.KEKLİK,A.YILDIZ,H.YETİMALAR

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği,4.UIusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,20 – 25 Nisan  2004

19.- “ERKEN DÖNEM ABORTUS İMMİNENS VAKALARINDA TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ’NİN ÖNEMİ”

A.YILDIZ,A.KÖKSAL,A.KEKLİK,H.İVİT,K.ÇUKUROVA,H.YETİMALAR

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği,4.UIusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,20 – 25 Nisan  2004

20.- “SON İKİ YILDA KLİNİĞİMİZDE GÖRÜLEN VE TEDAVİSİ YAPILAN HELLP SENDROMLARINA MEDİKAL VE EPİDEMİYOLOJİK BİR YAKLAŞIM”

H.İVİT,A.KÖKSAL,B.TEZCAN,A.KEKLİK,K.ÇUKUROVA,A.YILDIZ,H.YETİMALAR

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği,4.UIusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,20 – 25 Nisan  2004

21.-  “POSTMENOPOZAL KANAMALI OLGULARIN ENDOBRUSH ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ”

K.ÇUKUROVA,A.KÖKSAL,H.İVİT,A.YILDIZ,H.YETİMALAR

3.Uluslararası Menopoz ve Osteoporoz Kongresi,19-23 Mayıs 2004,Antalya

22.-  “THE EFFECT OF ANTENATAL BETAMETHASONE USE ON FETAL  BIOPHYSICAL PROFILE”

K.ÇUKUROVA,A.KÖKSAL,S.YILMAZ,H.İVİT,A.YILDIZ,H.YETİMALAR,A.KEKLİK

GYNECOLOGY AND OBSTETRICS ,Supplement 1 to Volume 271- May 2005

23.-  “CERVICAL MATURATION AND INDUCTION OF LABOR BY USE OF PROSTAGLANDIN E1 ANALOGUE MISOPROSTOL “

K.ÇUKUROVA,A.KÖKSAL,H.İVİT,H.YETİMALAR,A.YILDIZ,A.KEKLİK,V.AKSAKALLI

GYNECOLOGY AND OBSTETRICS ,Supplement 1 to Volume 271- May 2005

24.-  “ DIAGNOSTICAL MEANS OF MEAN PLATELET VOLUME LEVELS,SERUM URIC ACID LEVELS AND PROTEIN LEVELS IN 24 HOURS URINARY OUTPUT IN DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA AND IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MILD – SEVERE PREECLAMPSIA “

K.ÇUKUROVA,A.KÖKSAL,G.ÖNAL,A.YILDIZ,H.İVİT,A.KEKLİK,H.YETİMALAR

GYNECOLOGY AND OBSTETRICS ,Supplement 1 to Volume 271- May 2005

25.-  “DETECTION OF PREOPERATIVE CA-125 LEVELS IN ENDOMETRIUM CARCINOMA CASES AND ITS ROLE IN NECESSITY OF LYMPHADENECTOMY “

A.YILDIZ,A.KÖKSAL,.Ö.TATLI,O.TATLI,H.İVİT,H.YETİMALAR,K.ÇUKUROVA

GYNECOLOGY AND OBSTETRICS ,Supplement 1 to Volume 271- May 2005

26.-  “TUBAL OCCLUSION EVALUATION BY HYSTEROSALPINGOGRAPHY AND SALINE SOLUTION APPLY DURING TRANSVAGINAL ULTRASONOGRAPHY IN INFERTILITY CASES “

K.ÇUKUROVA,A.KÖKSAL,H.YETİMALAR,A.YILDIZ,H.İVİT,A.KEKLİK,A.PINAR

GYNECOLOGY AND OBSTETRICS ,Supplement 1 to Volume 271- May 2005

27.-  “THE RATE AND INDICATIONS OF CESAREAN SECTIONS IN OUR CLINIC DURING 15 YEARS PERIOD:A RETROSPECTIVE STUDY”

A.YILDIZ ,A.KÖKSAL,N.ÇELİK,H.YETİMALAR,A.KEKLİK,H.İVİT,K.ÇUKUROVA

GYNECOLOGY AND OBSTETRICS ,Supplement 1 to Volume 271- May 2005

28.-  “GEBELİĞİ KOMPLİKE EDEN SERVİKAL PROLAPSUS:OLGU SUNUMU”

A.YILDIZ,A.KÖKSAL,V.AKSAKALLI,H.İVİT,K.ÇUKUROVA,H.YETİMALAR,A.KEKLİK

MATERNAL – FETAL TIP&PERİNATOLOJİ DERNEĞİ – TÜRKİYE

PERİNATAL TIP KONGRESİ -2005

1-5 .10.2005 KUŞADASI - TÜRKİYE

29.- “VERMİAN HİPOPLAZİ,DANDY-WALKER VARİANTI:BİR OLGU SUNUMU”

A.YILDIZ,A.KÖKSAL,F.PINAR, H.YETİMALAR,H.İVİT,K.ÇUKUROVA,A.KEKLİK

MATERNAL – FETAL TIP&PERİNATOLOJİ DERNEĞİ – TÜRKİYE

PERİNATAL TIP KONGRESİ -2005

1-5 .10.2005 KUŞADASI - TÜRKİYE

30.-  “DORUK KEMİK KÜTLESİ VE DOĞUM KONTROL HAPLARI”

A.YILDIZ,A.KÖKSAL,Ç.YILDIZ, H.YETİMALAR,H.İVİT,K.ÇUKUROVA,

A.KEKLİK

MATERNAL – FETAL TIP&PERİNATOLOJİ DERNEĞİ – TÜRKİYE

PERİNATAL TIP KONGRESİ -2005

1-5 .10.2005 KUŞADASI – TÜRKİYE

31.- “HASTANEMİZDE SON BEŞ YILDA YAPILAN SEZARYEN OPERASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”

H.İVİT, A.KÖKSAL, K.ÇUKUROVA,A.KEKLİK,A.YILDIZ, H.YETİMALAR, V.AKSAKALLI

MATERNAL – FETAL TIP&PERİNATOLOJİ DERNEĞİ – TÜRKİYE

PERİNATAL TIP KONGRESİ -2005

1-5 .10.2005 KUŞADASI – TÜRKİYE

32.-  “KONGENİTAL ANOMALİLERİN TESPİTİNDE AMNİOSENTEZ”

H.İVİT, A.KÖKSAL, A.KEKLİK, A.YILDIZ,  K.ÇUKUROVA, H.YETİMALAR, E.TEMUR

MATERNAL – FETAL TIP&PERİNATOLOJİ DERNEĞİ – TÜRKİYE

PERİNATAL TIP KONGRESİ -2005

1-5 .10.2005 KUŞADASI – TÜRKİYE

33.-  “FETAL SAKROKOKSİGEAL TERATOM:BİR OLGU SUNUMU”

K.ÇUKUROVA, A.KÖKSAL, N.ÇELİK, A.YILDIZ,  H.İVİT, H.YETİMALAR, A.KEKLİK

MATERNAL – FETAL TIP&PERİNATOLOJİ DERNEĞİ – TÜRKİYE

PERİNATAL TIP KONGRESİ -2005

1-5 .10.2005 KUŞADASI – TÜRKİYE

34.- “KRONİK BÖBREK HASTALIĞI VE LEVONORGESTREL İÇEREN RAHİMİÇİ ARAÇ: 2 OLGU SUNUMU”

A.YILDIZ,  A.KÖKSAL,B.HARMANDAR, K.ÇUKUROVA,  H.İVİT, H.YETİMALAR, A.KEKLİK

MATERNAL – FETAL TIP&PERİNATOLOJİ DERNEĞİ – TÜRKİYE

PERİNATAL TIP KONGRESİ -2005

1-5 .10.2005 KUŞADASI – TÜRKİYE

35.-  “İNFANTİL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI,POTTER TİP 1 : BİR OLGU SUNUMU”

H.İVİT,,  A.KÖKSAL,B.HARMANDAR, H.İVİT, K.ÇUKUROVA, H.YETİMALAR, A.KEKLİK

MATERNAL – FETAL TIP&PERİNATOLOJİ DERNEĞİ – TÜRKİYE

PERİNATAL TIP KONGRESİ -2005

1-5 .10.2005 KUŞADASI – TÜRKİYE

36.- “BİRİNCİ TRİMESTİR GEBELİKTE TRANSVAGİNAL ULTRASONOGRAFİ İLE FETAL CİNSİYET TAYİNİ”

H.İVİT,   A.KÖKSAL , K.ÇUKUROVA,  H.YETİMALAR, A.YILDIZ, M.İNCEOĞLU

5.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ ,ANTALYA ,2006,

37.-  “DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC ADVANTAGES OF OFFICE HYSTEROSCOPY IN THE MANAGEMENT OF ABNORMAL UTERINE BLEEDING : IS IT  MORE VALUABLE THAN D&C ? “

A.YILDIZ , A.KÖKSAL,F.A.PINAR,A.KEKLİK,H.İVİT,H.YETİMALAR,T.ERASLAN

7th International Congress of the Turkish – German Gynecological Association , Antalya – Turkey 2007

Arch Gynecol Obstet.2007 May ; 275 ( Supplement 1 )

37.- “ENDOMETRİAL POLİPLERDE DİLATASYON-KÜRETAJIN ETKİNLİĞİ.DEĞERLİ BİR METOD MU?”

A.YILDIZ,A.KÖKSAL,B.KASAP,H.İVİT, K.ÇUKUROVA,A.KEKLİK,H.YETİMALAR

6.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ ,ANTALYA ,2008

38.-  “GEBELİK VE DEV MYOM:OLGU SUNUMU”

A.KÖKSAL,M.H.YETİMALAR,M.SEĞMEN,T.ERASLAN

6.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ ,ANTALYA ,2008

39.- “ERKEN GEBELİKTE VAGİNAL ENFEKSİYONLARIN GÖRÜLME SIKLIĞI”

H.İVİT,A.KÖKSAL,K.ÇUKUROVA,A.KEKLİK,A.YILDIZ,H.YETİMALAR,M.İNCEOĞLU

6.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ ,ANTALYA ,2008

40.- “REKÜRREN MOL  HİDATİDİFORM”

H.YETİMALAR,A.KÖKSAL,B.KASAP,K.ÇUKUROVA,A.YILDIZ,H.İVİT

6.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ ,ANTALYA ,2008

41.- “POSTMENAPOZAL HRT ALAN VE ALMAYAN HASTALARDA İNSÜLİN DİRENCİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”

K.ÇUKUROVA,B.YILDIRIM,H.YETİMALAR,H.İVİT,A.KEKLİK,A.YILDIZ,A.KÖKSAL

3.ULUSAL OSTEOPOROZ KONGRESİ,ANTALYA,15-19 EKİM 2008

42.- “BENİGN JİNEKOLOJİK PATOLOJİLER NEDENİYLE YAPILAN BASİT HİSTEREKTOMİ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA”

A.YILDIZ,A.KÖKSAL,E.SEÇKİN,A.KEKLİK,K.ÇUKUROVA,H.YETİMALAR,H.İVİT,B.KASAP

LUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ,(TSRM2008)ANTALYA,16-19 EKİM 2008

43.- “İKİZ GEBELİĞİ,BİR İKİZİN KAYBI,SERVİKAL YETMEZLİK VE ACİL SERVİKAL SERKLAJ”

K.ÇUKUROVA,A.KÖKSAL,H.YETİMALAR,H.İVİT,A.YILDIZ,A.KEKLİK,E,SEÇKİN,B.KASAP

6.ULUSAL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ ,ANTALYA ,2008

44.- “ ULTRASONOGRAPHIC IMAGES OF FETAL CYSTIC HIGROMA AND HYDROPS IN EDWARD’S SYNDROME “

 “EDWARD’S SENDROMUNDA FETAL KİSTİK HİGROMA VE HİDROPSUN ULTRASONOGRAFİK TANISI “

Külal ÇUKUROVA , Atilla  KÖKSAL , Hüseyin  İVİT , Hakan  YETİMALAR , Meltem SEĞMEN ,  Burcu KASAP , Emine SUAT , Aşkın YILDIZ

8. Türk – Alman Jinekoloji Kongresi , 24 – 12 – 2009 09:15:02

45.- “ENDOMETRİAL STROMAL TÜMÖR OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ “

İ.BEZİRCİOĞLU,A.BALOĞLU,M.TUNAKAN,H.YETİMALAR,F.SOYLU

 PB180

8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,18-23 Mayıs 2010,Antalya

46.- “HİSTEREKTOMİ’DEN SONRA GELİŞEN ÜRİNER ASİT”

H.YETİMALAR,F.SOYLU,B.KASAP,K.ÇUKUROVA,A.YILDIZ,A.KEKLİK,S.KALSEN

 PB243

8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,18-23 Mayıs 2010,Antalya

47.- “ İZOLE TUBAL TORSİYON:2 VAKA SUNUMU”

H.YETİMALAR,B.KASAP,F.SOYLU,K.ÇUKUROVA,A.YILDIZ,A.KEKLİK,S.KALSEN

 PB 244

8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,18-23 Mayıs 2010,Antalya

48.- “ URAKAL ADENOKANSER : VAKA SUNUMU “

H.YETİMALAR,B.KASAP,K.ÇUKUROVA,A.YILDIZ,A.KEKLİK,F.SOYLU,A.ÖZCAN

 PB 245

8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,18-23 Mayıs 2010,Antalya

49 TUBAL KANSER OLGUSU “

H.YETİMALAR,B.KASAP,K.ÇUKUROVA,A.YILDIZ,A.KEKLİK,F.SOYLU,S.KALSEN

 PB 246

8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,18-23 Mayıs 2010,Antalya

50.- “ OVARYAL GEBELİK OLGUSU “

H.YETİMALAR,F.SOYLU,B.KASAP,K.ÇUKUROVA,A.YILDIZ,A.KEKLİK,S.KALSEN

 PB 247

8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,18-23 Mayıs 2010,Antalya

51.- “ İNFERTİL OLGULARDA PELVİK PATOLOJİLERİN LAPAROSKOPİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE LAPAROSKOPİ İLE HİSTEROSALPİNGOGRAFİNİN TANISAL DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI “

H.YETİMALAR,M.SEĞMEN,B.KASAP,F.SOYLU,K.ÇUKUROVA,A.YILDIZ,

A.KEKLİK, A.ÖZCAN

 PB 278

8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,18-23 Mayıs 2010,Antalya

52 .- “ ENDOMETRİAL PATOLOJİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE HİSTEROSONOGRAFİNİN TANISAL DEĞERİ “

K.ÇUKUROVA, E.KONYALIOĞLU, H.YETİMALAR, B.KASAP, F.SOYLU, A.KEKLİK, A.YILDIZ, S.KALSEN

 PB 279

8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,18-23 Mayıs 2010,Antalya

53.- “ SEZARYEN SKARI ÜZERİNDE GELİŞEN EKTOPİK GEBELİK OLGUSU “

K.ÇUKUROVA, H.YETİMALAR, B.KASAP, F.SOYLU, A.KEKLİK, A.YILDIZ

 PB 280

8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,18-23 Mayıs 2010,Antalya

54.-  “ BURCH KOLPOSÜSPANSİYON VE KOLPARAFİ ANTERİOR – KELLY PLİKASYONU OPERASYONLARININ ETKİNLİĞİ VE HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ “

H.YETİMALAR , T.ERASLAN, F.SOYLU, B.KASAP, K.ÇUKUROVA,  A.KEKLİK, A.YILDIZ,ÖZLEM ÖZBİLEN

 PB 368

8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,18-23 Mayıs 2010,Antalya

55.- “SENKRON ENDOMETRİUM,OVER VE MEME KANSERİ TESBİT EDİLEN OLGU”

H.YETİMALAR,B.KASAP,K.ÇUKUROVA,A.YILDIZ,A.KEKLİK,S.KALSEN

12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi,25-29.Eylül 2010,Antalya

56.- “100 YAŞINDAKİ HASTADA SERVİKS KANSERİ “

H.YETİMALAR,B.KASAP,K.ÇUKUROVA,A.YILDIZ,A.KEKLİK

12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi,25-29.Eylül 2010,Antalya

57.- “TÜRKİYE’DE HPV PREVALANSI VE  SIK GÖRÜLEN HPV TİPLERİ :TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HPV ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI “

A.AYHAN,P.DURSUN,G.COBAN,S.AYKUL,B.BİLDACI,B.KISA,H.ARSLAN,E.KUŞÇU,A.HABERAL,A.ONAN,Ç.TAŞKIRAN,H.GÜNER,H.YETİMALAR,B.KASAP,K.YÜCE,M.ÇOŞKUN , SALMAN,B.SAYAL,S.DOĞAN,M.HARMA,M.HARMA, M.BAŞARAN, H.AYDOĞMUŞ,Y.ERGUNS.ŞEHİRALİ,E.GÜLTEKİN,Ş.KÖSE,M.SANCI,Y.YILDIRIM,M.YENEN,M.DEDE,İ.ALANBAY,R.KARACA,J.METİNDİR,L.KESKİN,I.ÜSTÜNER,F.AVŞAR,H.YÜKSEL,S.KIRDAR

12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi,25-29.Eylül 2010,Antalya

57.- “PREOPERATİF TANI KONULAMAYAN SENKRON ENDOMETRİUM VE OVER KANSERİ OLGUSU “

H.YETİMALAR,B.KASAP,K.ÇUKUROVA,A.YILDIZ,A.KEKLİK,S.KALSEN

12.Jinekolojik Onkoloji Kongresi,25-29.Eylül 2010,Antalya

58.- “PREVALENCE OF HPV IN WOMEN WITH NORMAL CERVICAL CYTOLOGY AND CERVICAL NEOPLASIA AND COFACTORS PLAYING ROLE IN CERVICAL CARCINOGENESIS “

H.YETİMALAR,B.KASAP,A.YILDIZ,K.ÇUKUROVA,A.KEKLİK

13TH BIENNIAL MEETING OF THE INTERNATIONAL GYNECOLOGIC CANCER SOCIETY – IGCS 2010 , 23 – 26.10.2010 – PRAGUE

59.- “HPV PREVALENCE IN TURKEY : A MULTICENTER TURKISH GYNECOLOGIC ONCOLOGY GROUP STUDY”

A.AYHAN,P.DURSUN,G.COBAN,S.AYKUL,H.ARSLAN,E.KUSCU,A.ONAN,C.TASKIRAN,H.GUNER,K.YUCE,M.C.SALMAN,B.SAYAL,S.DOGAN,H.YETIMALAR,B.KASAP,S.SEHIRALI,E.GULTEKIN,S.KOSE,M.SANCI,Y.YILDIRIM,L.KESKIN,I.USTUNER,F.AVSAR,H.AYDOGMUS,Y.ERGIN,J.METINDIR,M.YENEN,M.DEDE,I.ALANBAY,R.KARACA,H.YUKSEL,S.KIRDAR

13TH BIENNIAL MEETING OF THE INTERNATIONAL GYNECOLOGIC CANCER SOCIETY – IGCS 2010 , 23 – 26.10.2010 – PRAGUE

60.- “RELATIONSHIP OF PREOPERATIVE HIGH CA-125 LEVELS WITH CLINIC AND PATHOLOGIC PROGNOSTIC FACTORS IN ENDOMETRIAL CANCER”

A.YILDIZ,H.YETİMALAR,S.TATAR,B.KASAP,K.ÇUKUROVA,A.KEKLİK

13TH BIENNIAL MEETING OF THE INTERNATIONAL GYNECOLOGIC CANCER SOCIETY – IGCS 2010 , 23 – 26.10.2010 – PRAGUE

61.- “EFFICACY  OF ELECTROSURGICAL BIPOLAR VESSEL SEALING FOR ABDOMINAL HYSTERECTOMY WITH UTERIN LEIOMYOMATA MORE THAN 14 WEEKS SIZE : RANDOMISED CONTROLLED TRIAL  “

Ç.AYDIN , A.YILDIZ , B.KASAP , H.YETIMALAR , I.KÜÇÜK , F.SOYLU

P 0155   Ref ID : 266

IX. TURKISH – GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS , May 4 – 8 .2011 

Belek – Antalya , TÜRKIYE

62 .- “ HUGE ANTERIOR ABDOMINAL WALL METASTASIS OF ENDOMETRIAL CANCER  : A CASE REPORT “

H.YETIMALAR , A.PADAK , A.ÇÖKMEZ , K.ÇUKUROVA , F.SOYLU , A.ÖZCAN

P 0213 Ref ID : 352

IX. TURKISH – GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS , May 4 – 8 .2011 

Belek – Antalya , TÜRKIYE

63.- “THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF OUR ENDOMETRIUM CANCER CASES”

H.YETIMALAR,A.ÖZCAN,K.ÇUKUROVA,A.KEKLIK,B.KASAP,A.YILDIZ,F.SOYLU,S.KALSEN,S.ERIŞ,D.KILIÇ

P 0237 Ref.ID : 388

IX. TURKISH – GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS , May 4 – 8 .2011 

Belek – Antalya , TÜRKIYE

64.- “ RETROSPECTIVE EVALUATION OF OUR PATIENTS WITH OVARIAN CANCER “

H.YETIMALAR.S.KALSEN,B.KASAP,K.ÇUKUROVA,A.KEKLIK,A.YILDIZ,F.SOYLU,A.ÖZCAN,S.ERIŞ,C.HANEDAN

P 0238 Ref ID :389

IX. TURKISH – GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS , May 4 – 8 .2011 

Belek – Antalya , TÜRKIYE

65 .- “ CEREBELLAR METASTASIS FROM BORDERLINE SEROUS OVARIAN TUMOR : A CASE REPORT “

H.YETIMALAR,K.ÇUKUROVA,S.KALSEN,B.KASAP,F.SOYLU

P 0239 Ref ID : 390

IX. TURKISH – GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS , May 4 – 8 .2011 

Belek – Antalya , TÜRKIYE

66 .- “ ENDOMERIOZIS IN EPISIOYOMY SCAR : A CASE REPORT “

A.YILDIZ.H.YETIMALAR,M.DEMIR,K.ÇUKUROVA,A.KEKLIK,B.KASAP,F.SOYLU,

A.ÖZCAN,S.KALSEN,Ö.YAVASI

P 0240 Ref ID: 394

IX. TURKISH – GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS , May 4 – 8 .2011 

Belek – Antalya , TÜRKIYE

67.- “ UTERINE LEIOMYOSARCOMA : A CASE REPORT “

A.KEKLIK, H.YETIMALAR,D.KILIÇ,K.ÇUKUROVA,B.KASAP,F.SOYLU

P 0243 Ref ID : 400

IX. TURKISH – GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS , May 4 – 8 .2011 

Belek – Antalya , TÜRKIYE

68.- “ DUCTAL BREAST CARCINOMA METASTAZIZING TO THE UTERUS : A CASE REPORT “

A.YILDIZ , H.YETIMALAR , D.KILIÇ , K.ÇUKUROVA , B.KASAP , S.KALSEN , F.SOYLU, A.KEKLIK , M.DEMIR

P 0244 Ref ID 403

IX. TURKISH – GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS , May 4 – 8 .2011 

Belek – Antalya , TÜRKIYE

69.- “ SPLENOSIS IN A PELVIC MASS IN A PATIENT WITH ENDOMETRIAL CARCINOMA : A CASE REPORT “

H.YETIMALAR , A.KEKLIK , D.KILIÇ , K.ÇUKUROVA , B.KASAP , A.YILDIZ , F.SOYLU , S.KALSEN , A.ÖZCAN , S.ERIŞ

P 0246 Ref ID : 405

IX. TURKISH – GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS , May 4 – 8 .2011 

Belek – Antalya , TÜRKIYE

70.- “  CERVICAL CANCER AND HGSIL – RETROSPECTIVE EVALUATION OF OUR PATIENTS “

H.YETIMALAR , D.KILIÇ , A.KEKLIK , B.KASAP , K.ÇUKUROVA , A.YILDIZ , F.SOYLU , S.KALSEN , A.ÖZCAN , C.HANEDAN

P 0248 Ref ID : 409

IX. TURKISH – GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS , May 4 – 8 .2011 

Belek – Antalya , TÜRKIYE

71.- “HPV TYPES IN TURKEY : AN UPDATED RETROSPECTIVE MULTICENTER TURKISH GOG STUDY “

P.DURSUN,A.AYHAN,E.KUŞCU,A.HABERAL,T.GÜNGÖR,M.ÖZAL,E.ÜZGÜ,A.ONAN,Ç.TAŞKIRAN,H.GÜNER,H.YETİMALAR,B.KASAP,K.YÜCE,M.C.SALMAN,B.SAYAL,S.DOĞAN,M.HARMA,M.HARMA,M.BAŞARAN,H.AYDOĞMUŞ,Y.ERGÜN,S.ŞEHİRALİ,E.GÜLTEKİN,S.KÖSE,M.SANCI,Y.YILDIRIM,M.YENEN,M.DEDE,

İ.ALANBAY,R.KARACA,J.METİNDİR,L.KESKİN,I.ÜSTÜNER,F.AVŞAR,H.YÜKSEL,S.KIRDAR,M.GÜLTEKİN

THE 17 th INTERNATIONAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY ( ESGO )

MILAN , ITALY , SEPTEMBER 11 – 14 ,2011

72.- “POSTERIOR INTRAVAGINAL SLINGPLASTY FOR VAGINAL CUFF PROLAPSE; OUR EXPERIENCE”

Ahmet Akın Sivaslıoglu, Dilek Uysal, Mehmet Hakan Yetimalar, İncim Bezircioğlu, Emre Başer, Emine Kayhan O-26, Ref. ID: 0627

İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Izmir, Turkey

X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS

April 30th - May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

73.- “IS CA 125 A DECISIVE PROGNOSTIC FACTOR FOR MYOMETRIAL INVASION IN EARLY-STAGE ENDOMETRIOID TYPE ENDOMETRIUM CANCER?”

Zeynep Atgüden, Aşkın Yıldız, Mehmet Hakan Yetimalar, Ahmet Akın Sivaslıoğlu, Dilek Uysal, İncim Bezircioğlu, Derya Kõlõç Sakarya, Hayri Aksüt P-251, Ref. ID: 0457

Izmir Katip Çelebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Izmir, Turkey

X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS

April 30th - May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

74.- “COMPUTED TOMOGRAPHY AS A PREDICTOR OF THE EXTENT OF DISEASE AND SURGICAL OUTCOMES IN OVARIAN CANCER”

Derya Kılıç Sakarya, Zeynep Ceren Çerçi, Mehmet Hakan Yetimalar, İncim Bezircioğlu P-339, Ref. ID: 0574

Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, İzmir, Turkey

X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS April 30th - May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

75.- “THE REVIEW OF PATIENTS WITH ENDOMETRIAL CANCER”

İncim Bezircioğlu, Mehmet Hakan Yetimalar, Derya Kılıç Sakarya, Kerem Oğuz, Ahmet Akın Sivaslıoğlu, Dilek Uysal,Aşkın Yıldız P-342, Ref. ID: 0577

Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Izmir, Turkey

X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS April 30th - May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

76.- “THE DISTRIBUTION OF LYMPH NODE INVOLVEMENT IN SURGICALLY STAGED ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS”

İncim Bezircioğlu, Mehmet Hakan Yetimalar, Ahmet Akın Sivaslıoğlu, Aşkın Yıldız, Dilek Uysal, Derya Kõlõç Sakarya,Kerem Oğuz

P-343, Ref. ID: 0578

Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Izmir, Turkey

X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS April 30th - May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

77.- “OUR EXPERIENCE OF OBLITERATIVE PROCEDURES FOR VAGINAL PROLAPSE”

Ahmet Akın Sivaslıoğlu, İncim Bezircioğlu, Mehmet Hakan Yetimalar, Dilek Uysal, Aşkın Yıldız P-356, Ref. ID: 0599

Izmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Izmir, Turkey

X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS April 30th - May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

78.- “THE EFFECTS OF ANTERIOR VAGINAL WALL REPAIR ON LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS”

Ahmet Akın Sivaslıoğlu, Dilek Uysal, Emre Başer, Mehmet Hakan Yetimalar, Aşkın Yıldız,İncim Bezircioğlu, Mustafa Demir P-484, Ref. ID: 0752

Izmir Katip Çelebi University, Department of Obstetrics and Gynecology, Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS April 30th - May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

79.- “EVALUATION OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS IN WOMEN WITH HYPERANDROGENISM”

Dilek Uysal, Kerem Oğuz, Ahmet Akın Sivaslıoğlu, Mehmet Hakan Yetimalar, İncim Bezircioğlu, Aşkın Yıldız P-485, Ref. ID: 0753

Izmir Katip Çelebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Izmir, Turkey

X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS April 30th - May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey

Not:1-Kongre konuşmaları,oturum başkanlıkları,asistan eğitim ve tez yönetimleri ile uzman sınavları jüri üyelikleri belirtilmemiştir.

2-Son 3 yılın bilimsel yayınları eklenmemiştir.

3-2016 mart ayı sonrası cerrahi faaliyetleri eklenmemiştir.

 

Doktorlarımız