Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Doç. Dr. Savaş Demirpençe

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Eğitim:

Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996-2002)

İhtisas: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Anabilim Dalı (2003-2008)

Yandal İhtisası: İzmir S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi (2009-2012)

 

Mesleki Deneyim:

Genel pediatri, çocuk kardiyoloji branşı ile ilgili olarak doğumsal kalp hastalıkları, fötal ekokardiyografi (gebelik sürecinde 18-24. haftalar arasında yapılan bebeğin kalbine ait detaylı tanısal kalp ultrasonu), tanısal ve girişimsel anjiyokateterizasyon, doğumsal kalp deliklerine ait (ASD, PDA, aort koarktasyonu, aort ve pulmoner kapak darlıkları gibi) tedavi edici girişimler, romatizmal kalp kapak hastalıkları, çocuklarda hipertansiyon ve ritim bozuklarına yönelik tanısal incelemeler (tansiyon ve ritim Holter analizi, eforlu EKG), yemek borusu yolu ile uygulanan transözefageal ekokardiyografi işlemi, edinsel kalp hastalıkları, sistemik hastalıklarda görülen kardiyak sorunlar, kalp kası ile ilgili bozukluklar (kardiyomyopatiler), yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki 2.ve 3.basamak olgulardaki kalp sorunlarının yönetimi

 

Tıbbi İlgi Alanları:

 • Genel çocuk sağlığı ve çocuk kardiyolojisi

 • Doğumsal kalp hastalıkları (kalbe ait yapısal ve doğuştan sorunlar)

 • Fötal ekokardiyografi (anne karnındaki bebeğe ait kalp problemleri)

 • Transözefageal ekokardiyografi

 • Akut kalp romatizması

 • Çocuklarda temel kalp ritim bozuklukları, aritmi ve hipertansiyon

 • Tanısal ve girişimsel anjiyokateterizasyon işlemleri

 • Kardiyomyopatiler (hipertrofik, dilate, restriktif gibi)

 • Sistemik hastalıklarda görülen kalp sorunları

 • Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tüm bebeklerin kalp sorunları

 

Üye Olunan Dernek ve Kuruluşlar:

 • Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği

 • Türk Kardiyoloji Derneği

 • The Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)

 

Bilimsel Yayınlar:

 • "Investigation of the immunoreactivities of NOS enzymes and the effect of sumatriptan in adolescent rats using an experimental model of migraine." Kurul SH, Demirpence S, Kiray M, Tugyan K, Yilmaz O, Kose G. J Headache Pain (ISI), 2008 Oct;9(5):317-23.

 • "Cetirizine-induced dystonic reaction in a 6-year-old boy." Esen I, Demirpence S, Yis U, Kurul S. Pediatric Emergency Care (ISI), 2008 Sep;24(9):627-8.

 • The effect of sumatriptan on nitric oxide synthase enzyme production after iatrogenic inflammation in the brain stem of adolescent rats: A randomized, controlled, experimental study. Demirpence S, Kurul SH, Kiray M, Tugyan K, Yilmaz O, Köse G. Curr Ther Res Clin Exp. 2009 Apr;70(2):129-35.

 • "Incomplete (atypical) Kawasaki disease in a young infant with remarkable paucity of signs." M.M.Yilmazer, T.Mese, S.Demirpençe, V.Tavli, İ.Devrim, B.Güven, T.Oner, L.T.Orgun, A.Vitrinel, Rheumatology International (ISI), 2010 May;30(7):991-2.

 • "Infracardiac total anomalous pulmonary venous drainage with unusual presentation." M.M.Yilmazer, T.Mese, V.Tavli, T.Oner, B.Güven, S.Demirpençe, E.A. Alayunt, , Indian Journal of Pediatrics (ISI), 2010 Jul;77(7);813-4.

 • "Evaluation of unresponsiveness to standard high-dose gamma globulin therapy in Kawasaki disease.” V.Tavli, M.M.Yılmazer, B.Güven, T.Meşe, T.Öner, S.Demirpençe. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2010 Jan;38(1):20-4.

 • "Naxos-Carvajal disease: a rare cause of cardiomyopathy with woolly hair and palmoplantar hyperkeratosis." Ortaç R, Tavlı V, Diniz G, Yılmazer MM, Demirpençe S. Anadolu Kardiyol Dergisi (ISI), 2011 Jun 1;11(4): E17-8.

 • "Complications of cardiac catheterization in pediatric patients: a single center experience.", M.M Yılmazer, A. Üstyol, B. Güven, T. Öner, S. Demirpençe, Ö Doksöz, T. Meşe, V.Tavli, Turkish Journal of Pediatrics (ISI) , 2012 Sep-Oct;54(5):478-85.

 • "An observational study on peripheral blood eosinophilia in incomplete Kawasaki disease." T. Öner, M.M. Yılmazer, B. Güven, İ. Devrim, Ö.V. Çilengiroğlu, S. Demirpençe, T. Meşe, V. Tavlı, A Vitrinel., , Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI), 2012 Mar;12(2):160-4.

 • "Improvement of the cardiac structure and functions early after transcatheter closure of secundum atrial septal defect in children and adolescents.", M.M Yilmazer, B. Güven, ÖV Çilengiroglu, T Öner, S. Demirpençe, T Meşe, V Tavlı, Turkish Journal of Pediatrics (ISI), 2013 Jul-Aug; 55(4):401-10.

 • "Low iron storage in children with tilt positive neurally mediated syncope."B Güven, T. Öner, V Tavlı, M.M. Yılmazer, S. Demirpençe, T Meşe, , World Journal of Pediatrics (ISI), 2013 May;9(2):146-51.

 • "Successful surgical closure of aortopulmonary window in a very low birth weight premature infant." Doksöz Ö, Demirpençe S, Meşe T, Sarıosmanoğlu ON. Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI) , 2013 May;13(3):294.

 • "Coarctation of the Aorta with Infracardiac Total Anomalous Pulmonary Venous Drainage: A Rare Combination." O. Doksöz, B. Güven, S. Demirpençe, R. Ozdemir, T. Meşe, V.Tavli, E.A. Alayunt., , Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery. (ISI), 2014;20 Suppl:778-80.

 • "Arterial Function and Anatomy in Obese Children with Cardiovascular Risk Factors." B.Güven, S.Demirpence, M.M.Yılmazer, O.U.Carti, V.Tavlı, T.Meşe, T.Öner, , Pediatrics International (ISI) , 2013 Dec;55(6):696-702.

 • Antenatal diagnosis of left atrial isomerism and heterotaxy syndrome in fetus with Meckel-Gruber syndrome. S. Kurtulmuş, S. Demirpençe, D.C. Öztekin, A. Koç, V. Tavlı. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2014 Mar; 42(2): 182-5.

 • "Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (POTS) and Vitamin B12 Deficiency in Adolescence."T. Öner, B. Güven, V. Tavlı, M.M. Yılmazer, T. Meşe, S. Demirpençe, , Pediatrics (ISI), 2014 Jan;133(1):138-42.

 • "Kronik böbrek yetersizliği olan çocuklarda sol atriyum işlevlerinin değerlendirilmesi." S.Demirpençe, B.Güven, E.Serdaroğlu, M.M.Yılmazer, T.Meşe, E.Firüzan, V.Tavlı, , Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI), 2014 May;14(3):280-5.

 • Pulmonary artery sling and azygos lobe in an asymptomatic 11-year-old boy. S. Demirpençe, B. Güven, V. Tavlı. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2014 Sep;42(6):587.

 • A rare cause of respiratory distress in emergency room: Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA). Ozdemir R, Karadeniz C, Demirpence S, Doksoz O, Yozgat Y, Mese T. Pediatric Emergency Care: 2015 May;31(5):357-9.

 • Atrial functions and the aortic elasticity in children with aortic coarctation. S. Demirpençe, B. Güven, M. M. Yılmazer, T. Öner, Ö. Doksöz, T. Meşe, V. Tavlı. Acta Cardiologica Sinica. 2015 May;31(3):183-192.

 • Pulmonary and Ventricular Functions in Children with Repaired Tetralogy of Fallot. S. Demirpençe, B. Güven, M. M. Yılmazer, T. Öner, Ö. Doksöz, R. Özdemir, H. T. Nacaroğlu, T. Meşe, V. Tavlı, D. Can. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2015 Sep; 43(6):542-50.

 • Cardiac functions in newborns with congenital hypothyroidism: association with TSH levels. T. Öner, R. Özdemir, Ö. Doksöz, Y. Yozgat, C. Karadeniz, S. Demirpençe, M. M. Yılmazer, M. Büyükinan, T. Meşe, V. Tavlı. Journal of Clinical Research of Pediatric Endocrinology, 2015 Dec;7(4):307-11.

 • Assessment of Microvolt T-wave Alternans and Heart Rate Variability in Children with Repaired Tetralogy of Fallot during 24-hour Holter Electrocardiography. Ö. Doksöz, T. Meşe, U. Karaarslan, G. Ceylan, S. Demirpençe, V. Tavlı, N. Ünal. Annals of Noninvasive Electrocardiology, 2016 Nov;21(4):369-75.

Doktorlarımız