Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Doç. Dr. Turan Acar

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Eğitim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2001-2007)

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği (2009-2014)

Cleveland Clinic, Kolorektal Cerrahi Departmanı, Ohio, ABD (Observer 2017)

Yabancı Dil

İngilizce

Mesleki Deneyim

T. C. Sağlık Bakanlığı Hanak-Ardahan Sağlık Ocağı; Pratisyen hekim (2007)

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği; Tıpta Uzmanlık (2009-2014)

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği; Uzman hekim (2014-2018)

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi A.B.D.; Doktor öğretim üyesi (2018-2020)

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi A.B.D.; Doçent doktor (2020-)

Ödüller ve Sertifikalar

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Belgesi, Mayıs, 2014

Cerrahi Endoskopi Eğitimi Belgesi, Türk Cerrahi Derneği, Mart 2016

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Ege Üniversitesi, Şubat 2017

"Perkütan Kolesistostomi Uygulanan Hastalarda Laparoskopik Kolesistektominin Güvenliği", 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Nisan 2015, Poster Bildiri Birincilik Ödülü

"Tiroidektomi Sırasında Kullanılan İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu Sinyal Kaybının Değerlendirilmesi", Ulusal Endokrin Cerrahi Kongesi, Antalya, Nisan 2017, Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü

"Açık Karında Stoma ve Yara Bakımı: Olgu Sunumu", 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi- 9. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Mayıs 2017, Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü

"Kolon Kanserli Hastalarda Tümör Lokalizasyonunun Prognostik Değeri", Evre IV Metastatik Kolorektal Kanserde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2018, Sözlü Sunum İkincilik Ödülü

Üyelikler

Türk Cerrahi Derneği

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Türk Fıtık Derneği

Hakemlik Yaptığı Bilimsel Dergiler

Surgery

World Journal of Surgical Oncology

World Journal of Gastroenterology

Medicine

International Journal of Surgery Case Reports

Journal of Surgical Arts

Colorectal Disease

Journal of International Medical Research

Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques

Surgery Research and Practise

Turkish Journal of Surgery

BioMed Research International

Scottish Medical Journal

The American Journal of the Medical Sciences

Doktorlarımız