Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Uzm. Dr. Erkan Kısmalı

Eğitim:

Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1991)
İhtisas: Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD (1998)

Mesleki Deneyim:

Radyoloji alanında son 15 yıldır yoğun olarak Ultrasonografi ile Görüntüleme, Girişimsel İşlemler ve Ameliyat Sırasında Ultrasonografi ile ilgilendi.

Böbrek ve Karaciğer Nakli olgularında, hazırlıkta, ameliyatta ve izlemlerde renkli Doppler Ultrasonografi ve biyopsiler konusunda Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde ameliyathane ekibinde görevlendirildi, bilimsel makalelere katkı sağladı.

Prostat biyopsilerindeki deneyimiyle Klasik ve Füzyon görüntüleme destekli yöntemler ve Prostat Kanserinde HİFU ile tedavi konusunda, seminerler anlattı, ödül alan kongre sunumları yaptı ve uluslararası kitaplara yazar olarak katkı sağladı.

Ürolojik tümör olgularının, minimal invaziv yaklaşımla laparoskopik ve robot yardımlı ameliyatlarına ultrasonografi ile aktif olarak katıldı. Rutin palyatif girişimler olan nefrostomi ve kist aspirasyonu ile ilgili çok sayıda olguya ultrason eşliğinde girişim yaptı.

Tiroid ve paratiroid hastalıklarının ultrasonografi ile tanısı, biyopsileri ve ameliyatlarına katılma konusunda, günlük hasta rutini işlemlerinde yoğun olarak çalıştı, seminerler verdi, kongre sunumları yaptı ve kitap çevirilerinde görevler aldı.

Kulak Burun Boğaz Kliniği cerrahi işlemlerinde ultrasonografi eşliğinde tümör işaretleme gibi rutin işlemler yanı sıra, allerjik rinit araştırmaları ve güncel rinoplasti işlemlerinin başarısını arttıran ultrasonografik değerlendirmelerle ilgili bilimsel makaleler hazırladı.

Çocuk cerrahisi kliniğindeki kronik konstipasyonlu olgulara ameliyathanede transrektal ultrasonografi ile tedavi girişimlerine ve estetik yakınma oluşturan hemanjiomların medikal tedavisi ile ilgili bilimsel çalışmalara katıldı .

Beyin tümörü olgularında, uyanık cerrahi sırasında ve doğuştan omurga bozuklukları ameliyatlarında ultrasonografi desteğiyle ilgili kongre sunumları yaptı.

Bölgesel veya Genel anestezi işlemlerine ultrasonografi ile destek vererek başarısını arttıracak teknikler gelişmesine katkı sağladı, rehber kitaplarda yazarlık yaptı.

İtalya Pisa Üniversitesinde Ultrasonografide Kontrast Maddeyle Görüntüleme ve Biyopsi  konusunda Prof. Carlo Bartolozzi ile çalıştı.

Deneysel Tıp alanında, laboratuar hayvanları üzerinde kimyasal maddelerin karaciğere etkileri ile ilgili makalelere katkı sağladı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleriyle, Tüple Dalış sırasındaki Hemodinamik değişikliklerin Doppler ultrasonografi ile belirlenmesi konusunda, kendisinin de sahip olduğu Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Uluslararası PADI tüple dalış sertifikalarıyla, EGESÜF Araştırma Gemisi ile Urla açıklarındaki dalış noktasında ultrasonografik ölçümler yaparak bilimsel çalışmalara katıldı.

Bilimsel Yayınlar:

1. Effect of Injectable Platelet-Rich Fibrin on Diced Cartilage's Viability in Rhinoplasty. 
Gode S, Ozturk A, Berber V, Kısmalı E. 
Facial Plast Surg. 2019 Aug;35(4):393-396. doi: 10.1055/s-0039-1693035. Epub 2019 Jul 15. 
PMID: 31307095 Clinical Trial. 

2. The Effect of Platelet-Rich Fibrin on Nasal Skin Thickness in Rhinoplasty. 
Gode S, Ozturk A, Kısmalı E, Berber V, Turhal G. 
Facial Plast Surg. 2019 Aug;35(4):400-403. doi: 10.1055/s-0039-1693436. Epub 2019 Jul 15. 
PMID: 31307096 

3. Results of 1001 liver transplantations in 23 years: Ege University experience. 
Zeytunlu M, Uğuz A, Ünalp Ö, Ergün O, Karasu Z, Günşar F, Akarca U, Yılmaz F, Turan İ, Nart D, Tekin F, Özütemiz Ö, Ulukaya S, Deniz N, Aydoğdu S, Özgenç F, Tasçı E, Sertöz R, Parıldar M, Elmas N, Harman M, Güler E, Kısmalı E, Akyol R, Yamazhan T, Taşbakan M, Tiftikcioğlu Y, Bacakoğlu F, Nalbantgil S, Noyan A, Karapınar B, Kılınç A, Uyar M, Demirağ K, Özalp S, Özdemir N, Aras S, Altuğ N. 
Turk J Gastroenterol. 2018 Nov;29(6):664-668. doi: 10.5152/tjg.2018.18058. 
PMID: 30381274 Free PMC article. 

4. Is overactive bladder microvasculature disease a component of systemic atheroscleorosis? 
Yeniel AO, Ergenoglu AM, Meseri R, Kismali E, Ari A, Kavukcu G, Aydin HH, Ak H, Atay S, Itil IM. 
Neurourol Urodyn. 2018 Apr;37(4):1372-1379. doi: 10.1002/nau.23452. Epub 2017 Nov 15. 
PMID: 29140571 

5. Evaluation of Inferior Turbinate Stroma with Ultrasound Elastography in Allergic Rhinitis Patients. 
Turhal G, Göde S, Tunakan Dalgıç C, Sin AZ, Kısmalı E, Kaya İ, Öztürk A, Göksel Ö, Midilli R, Öztürk K, Karcı B. 
Balkan Med J. 2017 Aug 4;34(4):318-322. doi: 10.4274/balkanmedj.2016.1339. Epub 2017 Apr 6. 
PMID: 28443598 Free PMC article. 

6. Evaluation of the Effects of Bile on the Arterial Tonus in a Rabbit Model. 
Temiz G, Mezili C, Tiftikçioğlu YÖ, Şirinoğlu H, Çinar M, Kismali E, Nart D, Gürler T, Alper M. 
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2015 Dec 9;3(11):e570. doi: 10.1097/GOX.0000000000000546. eCollection 2015 Nov. 
PMID: 26893995 Free PMC article. 

7. A new insight for evaluation of the inferior turbinate with ultrasound elastography. 
Kısmalı E, Göde S, Turhal G, Öztürk K, Rașit M. 
J Ultrasound Med. 2015 May;34(5):777-82. doi: 10.7863/ultra.34.5.777. 
PMID: 25911709 

8. Should subtotal thyroidectomy be abandoned in multinodular goiter patients from endemic regions requiring surgery? 
Yoldas T, Makay O, Icoz G, Kose T, Gezer G, Kismali E, Tamsel S, Ozbek S, Yılmaz M, Akyildiz M. 
Int Surg. 2015 Jan;100(1):9-14. doi: 10.9738/INTSURG-D-13-00275.1. 
PMID: 25594634 Free PMC article. 

9. A novel method for comparison of tissue fibrosis after inferior turbinate surgery: ultrasound elastography. 
Gode S, Turhal G, Kismali E, Ozturk K, Midilli R. 
Am J Rhinol Allergy. 2015 Jan-Feb;29(1):e33-6. doi: 10.2500/ajra.2015.29.4145. 
PMID: 25590315 

10. The associations between serum paraoxonase 1 activity and carotid atherosclerosis in renal transplant patients. 
Gungor O, Kismali E, Sisman AR, Kircelli F, Asci G, Topal K, Sipahi S, Tuncel P, Ozkahya M, Toz H. 
Clin Nephrol. 2013 Sep;80(3):198-202. doi: 10.5414/CN107855. 
PMID: 23547806 

11. Propranolol as the first-line therapy for infantile hemangiomas: preliminary results of two centers. 
Celik A, Tiryaki S, Musayev A, Kismali E, Levent E, Ergun O. 
J Drugs Dermatol. 2012 Jul;11(7):808-11. 
PMID: 22777220 

12. [Long-term follow-up in patients with homozygous familial hypercholesterolemia; 13-year experience of a university hospital lipid clinic]. 
Kayıkçıoğlu M, Kısmalı E, Can L, Payzin S. 
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Oct;42(7):599-611. doi: 10.5543/tkda.2014.09633. 
PMID: 25490294 Turkish. 

13. Is it possible to predict sepsis, the most serious complication in prostate biopsy? 
Simsir A, Kismali E, Mammadov R, Gunaydin G, Cal C. 
Urol Int. 2010;84(4):395-9. doi: 10.1159/000296290. Epub 2010 Mar 12. 
PMID: 20224265 

14. The relationships between serum sTWEAK, FGF-23 levels, and carotid atherosclerosis in renal transplant patients. 
Gungor O, Kismali E, Sisman AR, Kircelli F, Carrero JJ, Tatar E, Asci G, Toz H. 
Ren Fail. 2013;35(1):77-81. doi: 10.3109/0886022X.2012.734890. Epub 2012 Oct 26. 
PMID: 23101788 

15. Should complete and incomplete spinal cord injury patients receive the same attention in urodynamic evaluations and ultrasonography examinations of the upper urinary tract? 
Akkoc Y, Cinar Y, Kismali E. 
Int J Rehabil Res. 2012 Jun;35(2):178-80. doi: 10.1097/MRR.0b013e3283513663. 
PMID: 22330305 

16. Large craniopharyngioma extending to the posterior cranial fossa. 
Sener RN, Kismali E, Akyar S, Selcuki M, Yalman O. 
Magn Reson Imaging. 1997;15(9):1111-2. doi: 10.1016/s0730-725x(97)00137-9. 
PMID: 9364961

Üye Olunan Dernek ve Kuruluşlar 

Türk Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası
Türk Radyoloji Derneği
Türk Tıbbi Ultrasonografi Derneği
Türk Manyetik Rezonans Derneği

Doktorlarımız