Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Uzm. Dr. Gülten Tan Aksoy

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Eğitim:

Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1994)
İhtisas: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2008)

Mesleki Deneyim:

Pratisyen Hekimlik (1994-2003)
Mecburi Hizmet - Düzce Atatürk Devlet Hastanesi (2009-2010)
Tınaztepe Hastanesi (2011)
İzmir Medicalpark Hastanesi (2011-2020)
İzmir Üniversitesi Medicalpark Hastanesi'nde Yardımcı Doçentlik (2012-2016)

Bilimsel Yayınlar:

Uzmanlık Tezi:

Spinal kord yaralanması olan hastalarda prognostik göstergeler ve fonksiyonel iyileşme sonuçları 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Olmezsarıkaya N, Kapar Yavasi S, Tan G, Satıroglu S, Yıldız AH, Oz B, Yoleri O, Memis A.
"Agreement between FRAX scores calculated with and without bone mineral density in women with osteopenia in Turkey"
Clin Rheumatol 2014 Dec:33(12) 1785-9

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Tan G, Oz B, Olmez N, Memıs A.
"Spinal kord yaralanmalı hastaların motor, fonksiyonel ve ambulasyon düzeylerindeki iyileşme ile ilişkili faktörler ve gelişen komplikasyonlar"
Türkiye Klinikleri  Nöroloji Dergisi

2. Tan G, Oz B, Olmez N.
"Romatoid artritte  anti-CCP antikorları ile hastalık aktivitesi ve radyolojik hasar ve fonksiyonel durum ilişkisi"
Hipokrat Lokomotor Dergisi

3. Tan G, Oz B, Olmez N, Memıs A, Vıdınlı B, Ozdemir M.
"Atravmatik kalça kırığı olan erkek hastalarda femoral geometri"
Osteoporoz Dünyasından 2007;13:15-8

4. Aykut K, Guzeloğlu M, Albayrak G, Tan G, Hazan E.
"Foot Drop: A rare Neurological Complication of Coronary Artery Bypass Surgery".
Case Report .2012  Smyrna Tıp Dergisi

5. Tan G, Bal S.
"Kardiak Rehabilitasyon"
Klinik Tıp Bilimleri Dergisi, Kardiyoloji Özel Sayısı, 2013:Cillt 1 Sayı:2:1-5

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1. Tan G, Çini SE.
"İzmir Karşıyaka ilçesinde yaşayan emekli kişilerde fiziksel aktivite sıklığı ve günlük yaşam kalitesi üzerine etkisi"
5.Ulusal Osteoporoz Kongresi KKTC,2014

2. Cını SE, Akdemir M,Tan G.
"Donuk omuz fizik tedavisinde zamanlama."
8. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir2014 (özel sunum)

3. Cını SE, Tan G, Akdemir M.
"Kr. Renal Yetmezlikli bir hastada spontan bilateral quadriceps tendon rüptürü."
25.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya  2015 (poster sunum)

4. Terzi R, Tan G.
"Serebral palsili çocuğu olan annelerde kas iskelet sistemi ağrıları ve ilişkili faktörler"
25.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Antalya 2015 (poster sunum)

Projeler:

1. 2013-14 öğretim yılında İzmir Üniverstesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma ve Uygulama dersi kapsamında 2. Sınıf öğrencileri ile "İzmir Karşıyaka ilçesinde yaşayan emekli kişilerde fiziksel aktivite sıklığı ve günlük yaşam  kalitesi üzerine etkisi" isimli bilimsel araştırma projesi

2. 2014-2015 öğretim yılında İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Ve Uygulama dersi kapsamında 2.sınıf öğrencileri ile "Bel ağrıları nedenleri" isimli derleme projesi

Üye Olunan Dernek ve Kuruluşlar:

Türk Tabipler Birliği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Türkiye Osteoporoz Derneği

Doktorlarımız