Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

PTCA (Perkütan Koroner Anjiyoplasti) - Balon İşlemi