Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Distoni, Diskinezi ve Diğer İstemsiz Hareketlerin ilaç ve Botulinum Toksini ile Tedavisi