Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Prof. Dr. Meral Koyuncuoğlu Ülgün

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

1.1  Adı Soyadı    : Prof. Dr. Meral Koyuncuoğlu  Ülgün

1.2 Doğum Tarihi: 1955

1.3 Eğitimi:

1971-1972 Cajon High School, San Bernardino, California, USA (AFS öğrencisi olarak)

1972-1979   Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

1986-1990   Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda  Uzmanlık  Öğrenciliği

 1.4  Akademik Kariyer: 

20  Nisan 1990 - 17 Mayıs 1994 DEÜTF Tıbbi Patoloji ABD (Öğretim görevlisi olarak)

17  Mayıs 1994 - 15 Ekim 1996 DEÜTF Tıbbi Patoloji ABD (Yardımcı doçent olarak)

15  Ekim 1996- 04 Nisan 2002  DEÜTF Tıbbi Patoloji ABD‘ de Doçent 

04 Nisan 2002-07 Şubat 2022  tarihleri arasında DEÜ Tıp Fak. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında profesör olarak çalıştım.

07 Şubat 2022 de yaş haddinden emekli oldum.

2022-2024   Ocak arası  konsültan hekim olarak çalıştım

02 ocak 2024    Özel Sağlık hastanesi’nde işe başladım

            
1.5  Aldığı Ödüller:

1.  20-23 Nisan 1996 tarihleri arasında İzmir’ de düzenlenen VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi’ nde “PTFE ve Dacron Greftlerin Fibronektin Birikimi Üzerine  Olan Etkileri” isimli çalışma , Organizasyon Komitesi ve Genç Araştırmacılar ödülü aldı. (Metin K, Hazan E, Koyuncuoğlu M, Sarıosmanoğlu N, Uğurlu B, Çatalyürek H, Açıkel Ü, Oto Ö)

2 . 12-15 Ekim 1996 tarihleri arasında Ankara’ da düzenlenen XII Ulusal Patoloji Kongresi’ nde  “Prostat Kanserlerinde AgNOR, PCNA ve mitotik indeks ile hücresel proliferasyonun       ölçümü; Apoptotik cisim sıklığı, p53 protein, C-erbB-2, bcl-2 onkoproteinin immunohistokimyasal saptanması” isimli çalışma  Prof. Dr. ilhan İmamoğlu ödülü aldı (Koyuncuoğlu M, Kırkalı Z,Cingöz S, Aktaş S).

 3.  25-27 Ekim 1999 tarihleri arasında düzenlenen Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Merkezinin  düzenlediği “PROJE SERGİSİ 99”   kapsamında gerçekleştirilen proje yarışmasında  “Küçük hücreli akciğer kanserinde informatif bir mikrosatellit alleli” isimli çalışma Temel Bilimler Dalı Üçüncülük ödülü  aldı(Pehlivan M, Pehlivan S, Koyuncuoğlu M, Yılmaz U, Özcan A,Ündar B,   Alakavuklar M, Akkoçlu A, Çehreli C).

 4.  8 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Merkezinin  düzenlediği “PROJE SERGİSİ  2000”   kapsamında gerçekleştirilen proje yarışmasInda  ” Böbreğin Renal Hücreli Kanserlerinde Mikrosatellit İnstabilitenin Araştırılması”isimli çalışma Temel Bilimler Dalı Birincilik  ödülü aldı ( Pehlivan S, Koyuncuoğlu M, İzzetoğlu S,  Mater Y, Pehlivan M, Kırkalı Z).

5. 30 Nisan- 4 Mayıs 2001 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen XIV. Ulusal Kanser  Kongresi nde  “Endometrium Kanserlerinde bcl-2,nm23 ve E-Catherin expresyonunun diğer histopatolojik parametreler ile ilişkisi“ isimli çalışma  Bedii Gorbon ödülü  aldı. (Koyuncuoğlu M, Özkal S, Özen  E, Saygılı U, Bilkay İ,  Akman F,  Alanyalı H, Erten O)

6. 6 Mayıs 2005 Roche Tıp Araştırma Ödülü. Üçüncülük ödülü. Can mycoplasma-mediated – oncogenesis  be responsible for conventional renal cell carcinoma? ( Koyuncuoğlu M, Pehlivan S, Kırkalı Z)

7.  2-5 Mart 2006 tarihleri arasında  Antalya’da düzenlenen I. Ulusal Sitopatoloji Kongresinde “PAP Smearde anormal epitelyal hücre saptanan olgular ile epitelyal hücre anormalliği olmayan olgularda saptanan risk faktörlerinin karşılaştırılması”   isimli çalışma En İyi Araştırma Yarışmasında  Birincilik  ödülü aldı (Koyuncuoğlu M, Günay T, Giray H, Tabak T, Mermer N, Gürel D)

8.  7-11 Mayıs 2006 tarihlerinde Çeşme, İzmir’de  düzenlenen XVIII. Ulusal Patoloji Sempozyumunda ‘ Endometrial kanserlerde MMP2 ve surviving ekspresyonunun prognostic önemi’ isimli çalışma Murat B. Alkanat Genç Araştırmacı Ödülü aldı (Yılmaz E, Koyuncuoğlu M,Ulukuş Ç, Görkem İB, Saygılı U)

9.  5-8 Mayıs 2010 tarihinde Belçikada düzenlenen  EBCOG   toplantısında (EBCOG 2010 21st European Congress of Obstetrics and Gynaecology  5-8 May 2010 Belgium) “Tumor-free distance from outermost layer of cervix is of prognostic value in surgically treated  cervical cancer  patients” isimli çalışma en iyi oral presentasyon ödülü aldı (SAATLI  B,OLGAN Ş   ,KOYUNCUOGLU M ,  USLU  T ,    SAYGILI  U)

10. 6-10 kasım 2013  tarihlerinde Çeşme İzmir’de düzenlenen 23. Ulusal patoloji kongresinde Servikal kanserlerde Maspin ve Glut-1 expresyonu ile myeloperoksidaz gen polimorfizminin araştırılması” isimli çalışma poster bildiri Üçüncülük ödülünü almıştır ( Yasemen Adalı, Sacide pehlivan, Uğur saygılı, Bahadır saatli, Meral Koyuncuoğlu).

11.  02-06 Kasım  2016 tarihlerinde  Belek- Antalya^da düzenlenen   26. Ulusal Patoloji Kongresi ve  7. Ulusal Sitoloji Kongresi^nde  “Endometriozis bulunan hastalarda endometriotik kist duvarında ve ötopik endometriumunda VEGF-A, FGF-2; VEGFR-2, cd105 immunoreaktivitesinin  ; periferik kanda ve peritoneal effüzyonlarında VEGF-A, ferritin düzeylerinin araştırılması “  başlıklı çalışma en iyi 3. Üncü sözlü sunum ödülü almıştır
 

1.6  Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları:

Internatıonal Socıety of Gynecological Pathologısts

UNİTED STATES &CANADİAN ACADEMY OF PATHOLOGY(Membership Number:028272)

European Society of Gynecologic Oncology [ESGO (Reference Number is: ESGOSO-3273) ]

European Society of Pathology  (Membership Number: 6231)

Working group of Gynecologic Pathology

Jinekolojik patoloji çalışma grubu üyesi 

Sitopatoloji derneği

Ege Patoloji Derneği

Ankara Patoloji Derneği

Türk Patoloji Derneği

Izmir Tabip Odası  

1.7     DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER 

Uluslararası /Ulusal dergilerde hakemlik , akademik projelerde  yönetici ve yürütücü

Editörler kurulu üyeliği 

İlaç Araştırmaları Etik kurul üyeliği 

İlaç Araştırmaları Etik kurul başkanlığı 

Mezuniyet inceleme komisyonu üyeliği 

Modül kurulu üyelikleri  

Modül başkanlığı 

Aktif Eğitimde Eğitim yönlendiriciliğl 

DEÜTF Bilim Araştırma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği 

LİDEK üyeliği  

Müfredat kurulu üyeliği 

Blok Başkanlığı  (Tıp Bilimlerine giriş-2)

Patoloji anabilim dalı kalite komisyonu Üyeliği 

Senaryo komitesi Üyeliği  

Dönem 3 Kurulu Üyeliği 

ÇOK SAYIDA KONGRE  VE KURSTA  KONUŞMACI  OLDUM


1.8   DİĞER GÖREVLER

Ege Patoloji Derneği Başkanlığı 2014 -2018

26. Ulusal Patoloji Kongresi ve 7. sitopatoloji Kongresi  Başkanlığı, 2016- Antalya Belek

İzmir tabip Odası yönetim kurulu üyeliği  2002-2004

ULUSLARARASI  VE ULUSAL HAKEMLI DERGILERDE BASILAN MAKALE: 164  ADET

ULUSLARARASI/ULUSAL SEMPOZYUM / KONGRE BİLDİRİLERİ                  : 204 ADET

 

KİTAPLAR (Editör, bölüm yazarlığı)

JİNEKOLOJİ TÜMÖRLERİN PATOLOJİSİ: 

Editör : Meral Koyuncuoğlu: Aralık 2018,İzmir ISBN:978-605-9259-29-3.    
O’ Tıp Kitabevi ve Yayıncılık
Yazar olduğu bölümler:

  •       Serviksin skuamöz hücreli karsinomları 
  •       Uterusun mikst epithelial ve mezenkimal tümörleri
  •       Endometrial Stromal tümörler
  •       Çeşitli mezenkimal tümörler ve diğer tümörler
  •       Over tümörlerinin moleküler genetik yapısı
  •       Overin serömüsinöz tümörleri
  •       Overin mikst epithelial ve mezenkimal tümörleri
  •       Overde tümöre benzer lezyonlar
  •       Peritonun tümör benzeri lezyonları
  •       Peritonun sekonder tümörleri


TÜRKİYE KLİNİKLERİ: ÖZEL SAYI: Jinekopatolojide Guncel Gelismeler
Editör :Meral Koyuncuoğlu

Publication Date: 16.05.2019
Online ISBN: 978-605-7650-18-4

Yazar olduğu bölümler
Uterusun Malign Mezenkimal Tümörlerinde Neler Değişti?  Sayfa 26-35
Uterusun mikst epitelial mezenkimal Tümörlerinde Güncel Değişiklikler. Sayfa    35-39
Borderline over tümörlerinde Yenilikler. Sayfa 39-46

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ. Editör: Ali Ayhan . 2. Baskı.Güneş Tıp Kitapevleri , 2022. ISBN: 978-075-277-914.
Bölüm yazarlığı:   Uterusun Malign Mezenkimal Tümörleri. Sayfa 1035-1052.

Biomarkers in carcinoma of Unknown Primary. Ed. S. Sarıoğlu, Ö. Sağol, A. Aysal.
Springer. 2022. ISBN: 978-3-030-84432-5
Bölüm yazarlığı: Uncovered metastatic sites: Mediastinum-thymus, peritoneum, central nervous  system, and  soft tissue.
page 381-413.

Molecular pathology Türkçe 2017 , İzmir   ISBN 978-605-84320-4-8.
Bölüm yazarlığı: Kadın genital system tümörleri     s. 155-167

Sitopatoloji: 2016  İstanbul ISBN 978-605-9382-03-8
Bölüm yazarlığı: Kadın Genital system Sitolojisi  

Jinekolojik Onkoloji :Güneş Tıp Kitabevleri  ,2012 , Ankara. ISBN:978-975-277-449-0. 
Bölüm yazarlığı:     Uterusun Malign Mezenkimal tümörleri . s 845-860.

TEMEL PATOLOJI. Güneş Kitabevi 2007, Ankara. ISBN:975-277-104-1.
Bölüm yazarlığı: Genetik bozukluklar,s.93-107.

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ. Dokuz Eylül Yayınları 1998, İZMİR.  ISBN:975-6981-14-8 Editörler. Oktay Erten, Turhan Uslu  
Bölüm yazarlığı :
Vagina kanseri:U Saygılı, M Koyuncuoğlu ; 
Düşük malign potansiyelli over tümörleri: U Saygılı, M Koyuncuoğlu, T Uslu; 
Epitelyal over kanserleri: : U Saygılı, M Koyuncuoğlu, T Uslu;
Germ hücreli over kanseri :M Koyuncuoğlu, T Uslu;
Sex kord stromal tümörler: M Koyuncuoğlu)

DEJOG TEDAVİ PROTOKOLÜ, 1995

Renkli Patoloji Atlası. : Kadın Genital Sistem      Saray Medical Yayıncılık San ve Tic Ltd Şti. ISBN: 975-7816-81-7.     1996, Izmir: s:217-245.

PATOLOJİDE MAKROSKOPİK YÖNTEMLER: Özen E, Canda T, Canda MŞ, Küpelioğlu AA, Pabuçcuoğlu U, Kargı K,  Koyuncuoğlu M ve ark. Saray Kitapevi 1993. ISBN: 975-7816-17-5

KATILDIĞI BİLİMSEL KURSLAR (dinleyici/konuşmaci)

International workshop on stereology and morphometry 8-11 December 1995, İzmir, Türkiye

Böbrek iğne biopsilerinde glomerülonefritler ve transplantasyon patolojisi 25.5.1996, İstanbul

Tiroid patolojisi, 17-18 Nisan 1993, İstanbul

Kemik tümörleri, 8.5.1993, İstanbul

Flow Cytometri ve patolojide uygulama alanları, 8.10.1994, Kuşadası

I. Nöropatoloji  Kısa  Kursu, 6-7 Ekim 1994,  Kuşadası

Kemik iliği patolojisi kursu 25.3.1995, İzmir

Klinik eğitim becerileri kursu 14-17 Nisan 1997

ESO (Europan School of Oncology) Course on Gynecological Oncology 25-28 Mart l998, Ankara 

Jinekolojik Onkoloji-Patoloji Kursu 12 Ekim l998, Ankara

EORTC  GU- Group Autumn Meeting, October 21-23, 1999

Nöropatoloji Nöroradyoloji Ortak Kış Toplantısı 18 Aralık 1999, İzmir

ES0 2000 European School of Oncology Course on Gynecologic Oncology 1 Nisan 2000 İZMİR  

Jinekopatolojide sorun yaratan lezyonlar, 13-14 Nisan 2002, Ankara

Meme Sitopatolojisi Kursu, 20-21 Aralık 2003

Onkolojik Nöropatoloji Kursu, 19-20 Haziran 2004.

Servikovaginal smear (PAP test) Bethesda Sisteminin önemi ve Güncel yaklaşımlar 24-26 Haziran 2005

19-23  Nisan 2006 tarihinde 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresinde  ‘ Jinekolojik Patoloji Kursu’

11 Kasım 2006 da  Adanada yapılan Jinekopatoloji Kursu 

Jinekopatoloji slayt semineri, 21 st . European Congress of Pathology, September 08-13 , 2007, İstanbul

Jinekolojik Onkoloji kongresi, 25-29 Eylül 2010 Belek

Joint BAGP and ISGYP Meeting: Challenges in Gynaecological Pathology 27 th-28 th June 2013, London

ISGyP  1 st Annual Meeting : WHO  2020 and Beyond : Refinement in Diagnosis of Selected Female Genital Tumors. 16-17 Ekim 2021.(online)

ISGyP  2 nd  Annual Meeting : Reporting gynecologic tumors, including selected issues from ICCR guidelines.5-6 Kasım 2022. (online)

Advances in Gynecologic Pathology , 15-16 Nisan 2023, Ankara

 

    

Doktorlarımız