Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Prof. Dr. Bektaş Battaloğlu

BİLGİ VE RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Özel Sağlık Hastanesi - Teknoloji ve Tecrübe Bir Arada

Öğrenim Durumu:

Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,1989

Tıpta Uzmanlık Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi,1995

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı:

“Kalp Cerrahisinde Beyin Koruma Tekniklerinden Derin Hipotermik Total Sirkülatuvar Arrest ile Retrograd Serebral Perfüzyonun Deneysel Olarak Karşılaştırılması”

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Arş.Gör.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Araştırma ve Eğitim Hastanesi

1989-1995

Uzm. Doktor

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Özel Güven Hastanesi, Ankara

1995-1999

Yrd.Doç.

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

1999-1.8.2002

Yrd.Doç.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

1.8. 2002

Doç. Dr.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

12.03.2003-22.05.2009

Prof Dr.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

22.05.2009-

 

Doçentlik Ünvan ve Yetkisinin Verildiği Bilim Alanı: Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçentlik Ünvan ve Yetkisinin Verildiği Tarih: 12.03.2003

Profesörlük Unvan ve Yetkisinin Verildiği Tarih: 22.05.2009

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

-Dr. Süleyman Sarı Tıpta Uzmalık Tezi. 2002

Tez Başlığı: Koroner Bypass Yapılan Hastalarda Koroner Kollateral Damar Yapısının Preoperatif Ve Postoperatif QT Dispersiyonu Üzerine Olan Etkisi.

-Dr. Mustafa Aldemir Tıpta Uzmanlık Tezi. 2006

Tez Başlığı: Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Atriyal Fibrilasyon Gelişmesi İle Mekanik Ventilasyon Süresi Arasındaki İlişki.

-Dr. Nihat Aydın Tıpta Uzmanlık Tezi. 2007

Tez Başlığı: Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Heparin Kaplı Oksijenatör İle Heparin Kaplı Olmayan Oksijenatörlerin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması.

-Dr. Serkan Seçici

-Dr. Barış Akça

İdari Görevler :

- Anabilim Dalı Başkan Vekili. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 28. 03.2002- 29. 09.2002

- Anabilim Dalı Başkanlığı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi 30.09.2002-

Yurt Dışı Görevler:

-Cleveland Clinic te observer olarak bulunmak

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

- Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği üyeliği

- Türk Tabipler Birliği

- Türk Fleboloji Derneği

- Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

-Vasküler Anomaliler Derneği

Doktorlarımız